Meniu

Calendar

 

Cumpără bilete

Galerie foto-video

 

Tur virtual

 
15 May 2015 Terorism de Frații Presniakov, o farsă apocaliptică despre eșecul lumii contemporane
Terorism de Frații Presniakov, o farsă apocaliptică despre eșecul lumii contemporane

O piesă cu un amplu ecou internaţional, al cărei titlu îşi găseşte o dramatică rezonanţă în actualitate, jucată de o distribuţie de marcă, într-o viziune regizorală incitantă, Terorism este noua premieră care vă aşteaptă, din 15 mai 2015, în Sala Atelier a Teatrului Naţional din Bucureşti. Claudiu Bleonț, Marius Bodochi, Ileana Stana Ionescu, Adela Mărculescu, Irina Movilă, Andrei Finți, Mihai Călin, Tania Popa, Mihai Calotă, Răzvan Oprea, Florentina Țilea, Rodica Ionescu, Natalia Călin, Victor Țăpeanu dau relief, în regia lui Felix Alexa și scenografia Andradei Chiriac, unor personaje comune aflate în situaţii limită... La fel ca Ilf și Petrov, Oleg și Vladimir Presniakov scriu în tandem. Semnătura sub care publică, frații Presniakov, a devenit, rapid, „marcă înregistrată” a teatrului rusesc. Piesa „Terorism” le-a adus celebritatea internațională și onoarea de a fi cei mai jucați dramaturgi ruși după Cehov. După premiul concursului de dramaturgie lansat de Ministerul Culturii al Federației Ruse și de Teatrul de Artă „A.P. Cehov” (MHAT), unde este imediat pusă în scenă sub conducerea regizorală a lui Kirill Serebriannikov, piesa Terorism cunoaşte, începând din 2003, o carieră internaţională bogată, fiind jucată din Europa (Anglia, Germania, Suedia, Polonia, Norvegia, Spania, Irlanda) până în Australia şi America. Cu „Terorism”, regizorul Felix Alexa practică un tip de teatru aflat în priză directă cu realitatea. Ideea montării acestui text la TNB s-a născut în zilele ulterioare atentatului de la Paris împotriva revistei „Charlie Hebdo”. „O piesă cu un asemenea titlu are o rezonanță accentuată în acest moment, aprecia Michael Billington în The Guardian. Extraordinar e însă felul în care această piesă scăpărătoare a fraților Presniakov extinde definiția de «terorism» pentru a cuprinde aproape toată viața Rusiei moderne”. „Piesa sugerează că este imposibil să trăiești în lumea contemporană fără să devii o potențială armă de distrugere în masă, scria Ben Brantley în New York Times. Personajele, conectate între ele printr-un șir de scene scurte, își transmit, de la unul la altul, o tristețe neliniștitoare, care naște violență, ca și cum toți ar fi loviți de o gripă contagioasă”. De ce, brusc, devenim cu toții incontrolabili? - se întreabă unul dintre personajele cheie ale acestei piese. Răspunsul îl puteți afla într-un spectacol modern, construit pe baza unor povești de viață legate între ele. „Terorism” – o punere în scenă cu structură circulară, aidoma unei hore a terorii, în care se înlănțuie umorul sardonic, ironia, frica și absurdul existenței. O farsă apocaliptică despre eșecul lumii contemporane. „Piesa demonstrează că nu e neapărată nevoie de cadavre, pentru ca undeva, în adâncul nostru, să murim încet sub teroarea propriei vieți cotidiene. Având, totuși, iluzia fericirii…” , crede Felix Alexa. Prețuiți în Rusia pentru limbajul firesc, pentru dialogurile care par preluate „de pe stradă”, pentru scriitura spirituală, sarcastică, frații Presniakov examinează, cu amărăciune și haz, viața și cultura din Rusia post-sovietică.   Spectacolul nu este recomandat copiilor sub 14 ani. Primele reprezentatii ale spectacolului Terorism au loc în datele de 15, 17 (avanpremiere), 20, 29 şi 30 mai 2015, de la ora 20.00.

Citește mai mult >
28 May 2015 „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand”, la festCO
„Dumnezeu se îmbracă de la second-hand”, la festCO

Joi 28 mai, de la ora 19.30, pe scena Sălii Studio, spectacolul "Dumnezeu se îmbracă de la second-hand” de Iulian Margu, în regia lui Ion Caramitru se joacă în cadrul Festivalului Comediei Româneşti festCO, ediţia a XIII-a.  Titlu de succes pe afişul Teatrului Naţional din Bucureşti, piesă românească în două acte, "Dumnezeu se îmbracă de la second-hand” este o surprinzătoare poveste a unei familii traversând deceniile, și a unui pian de marcă, pe turnanta istoriei. Prezentată în premieră absolută în decembrie 2014, povestea dramaturgului Iulian Margu în viziunea regizorului Ion Caramitrueste satiră învăluită în ritmurile valsului, „o piesă cu o structură de text în puzzle. Povestea de bază este desfăcută în mai multe compartimente, reprodusă în mai multe epoci, refăcută abia în final pentru înțelegerea deplină a poveștii”. Suspans, umor, analiză socială cu trimiteri într-o simbolistică ce sparge tiparele timpului și spaţiului, spectacolul se adresează publicului larg, prezentându-i o scurtă istorie a României moderne povestită cu ajutorul unui pian fermecat. În distribuţia spectacolului: Dorin Andone, Lari Giorgescu, Carmen Ungureanu, Teodora Mareş, Eduard Adam, Armand Calotă, Fulvia Folosea, Ioan Andrei Ionescu, Theodora Calotă şi Ema Calotă. Cu participarea extraordinară a Florinei Cercel. La reuşita montării contribuie şi light-designul semnat de Chris Jaeger, precum şi remarcabila scenografie a Mariei Miu. Dramaturgul Iulian Margu este născut pe plaiuri vâlcene, în 1958. Scrie teatru şi regizează încă din anii '80. Şi-a construit cariera între două pasiuni, teatrul şi filmul. Între piesele pe care le-a scris până în prezent se numără „Avantajul liftului asupra scărilor”, „Caria dintelui de aur”, „Cântec de leagăn pe muzică rock”, „Lovitura de pedeapsă”, „Statuia căreia îi miroseau picioarele” („Un poet şi ½), „Despre Satana numai de bine”, „Harta turistică a iadului”, „Un oaspete neaşteptat”, „Ghidul sinucigașului”, majoritatea fiind comedii satirice. Vă aşteptăm la o întâlnire puţin obişnuită, cu „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand”, la festCO!  

Citește mai mult >
11 May 2015
Anunț organizare concurs Șef Birou sunet, lumini, media

Teatrul Național „I.L. Caragiale” București organizează, la sediul său din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr.2, sector 1, în conformitate cu prevederile art.26 alin.(7) din Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a prevederilor HG. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul pentru ocuparea unui post de conducere – șef Birou Sunet. Lumini. Media - gradul I.  Condiții specifice pentru ocuparea postului:1. Studii de specialitate: studii superioare. 2. Specializări: masterat sau diplomă de licență de specialitate (lumini, video sau sunet) 3. Vechimea în specialitate: minim 6 ani4. Disponibilitate pentru lucru în program prelungit5. Cunoașterea unei limbi străine de circulație internaționalăCondiții de participare1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;4. are capacitate deplină de exerciţiu;5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.Concursul se organizează după cum urmează:a)    11.05.2015 – afișarea anunțului privind concursul și proba practicăb)    25.05.2015 – data limită pentru depunerea dosarelorc)    28.05.2015 – proba practică Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.Contestațiile privind rezultatele finale se pot depune în maxim o zi lucrătoare  de la afișarea acestora, la sediul angajatorului.Dosarele pentru concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 25.05.2015, ora 15.30.Dosarul de concurs trebuie să conțină:a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;g) curriculum vitae.Proba practică va consta în:- cunoașterea aparaturii specifice scenelor moderne- adaptarea pe scenă specifică unui electrician de scenă- cunoașterea tipurilor de fișiere cu care se lucrează în domeniu și înregistrarea lor pe diferite suporturi (minidisc, CD, DVD, USB, card memorie)- proiecții video.Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane – Salarizare, telefon: 021 313 91 75 interior 150.

Citește mai mult >
Alte știri >
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualiate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+