Meniu

Calendar

 

Cumpără bilete

Galerie foto-video

 

Tur virtual

 
10 Oct 2014
Anunț organizare concurs

Teatrul Național „I.L. Caragiale” București organizează, la sediul său din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr.2, sector 1, în conformitate cu prevederile art.26 alin.(7) din Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a prevederilor HG.nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul pentru ocuparea unui post de execuție – muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte - Electroacustician (operator sunet) treapta I. Condiții specifice pentru ocuparea postului: 1. Studii de specialitate: studii medii 2. Perfecționări (specializări): atestat în domeniu (cunoștințe privind alcătuirea, principiul și modul de funcționare și deservire a instalațiilor de producere și reproducere a sunetului în general și a celor specifice teatrului în special). 3. Vechimea în specialitate: minim 6 ani. 4. Cerințe specifice: călătorii frecvente, delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții 5. Cunoştinţele de operare PC. Condiții de participare 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 4. are capacitate deplină de exerciţiu; 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Concursul se organizează după cum urmează: a) 10.10.2014 – afișarea anunțului privind concursul și proba practică b) 31.10.2014 – data limită pentru depunerea dosarelor c) 05.11.2014 – selecția dosarelor și afișarea rezultatelor d) 07.11.2014 – depunere contestații la selecția dosarelor e) 10.11.2014 – soluționarea contestațiilor depuse f) 24.11.2014 – proba practică g) 27.11.2014 - afișarea rezultatelor la proba practică h) 03.12.2014 – interviul cu candidații declarați admiși la proba practică i) 05.12.2014 - afișarea rezultatelor interviului j) 09.12.2014 – afișarea rezultatelor finale Contestațiile privind rezultatele finale se vor depune în maxim 48 de ore de la afișarea acestora, la sediul angajatorului. Dosarele pentru concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 31.10.2014 ora 1530. Dosarul de concurs trebuie să conțină: a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail; b) copie după actul de identitate; c) curriculum vitae; d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări; e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; f) cazierul judiciar g) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Proba practică va consta în: - montarea unei instalații de sonorizare - legarea aparatelor de redare prin diverse cabluri și tipuri de conexiuni - înregistrarea cu diferite tipuri de microfon direct pe un aparat cu înregistrare sau pe calculator folosind un program specific - cunoștințe ample de prelucrare a fișierelor audio folosind un program de editare audio - cunoașterea tipurilor de fișiere cu care se lucrează în domeniu și înregistrarea lor pe diferite suporturi (minidisc, CD, DVD, USB, card memorie). Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane – Salarizare, telefon: 021/ 313.91.75, interior 150.   Anunt concurs angajare-electroacustician

Citește mai mult >
07 Oct 2014 FNT, ediția a 24-a. 24 octombrie - 2 noiembrie
FNT, ediția a 24-a. 24 octombrie - 2 noiembrie

Luni 6 octombrie 2014, la Sala Media a Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti a avut loc conferinţa de presă dedicată lansării Festivalului Naţional de Teatru 2014. Evenimentul a suscitat interesul a numeroşi jurnalişti, profesionişti din lumea teatrului şi reprezentanţi ai partenerilor Festivalului, fiind prezente aproape 100 de persoane. Dintre personalităţile invitate îi amintim pe Ion Caramitru (TNB), artiştii Doina Levintza şi Răzvan Mazilu, Irina Cajal (Ministerul Culturii), Liviu Jicman (ICR), Demeter Andras (Casa de Producţie SRTV), Oltea Şerban-Pârâu, Atila Vizauer (Radio România), Carmen Croitoru (Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală). Conferinţa a fost moderata de Aura Corbeanu, vicepreşedinte UNITER. Principalele direcţii ale ediţiei cu numărul 24 au fost prezentate pe larg de criticul de teatru Marina Constantinescu, director artistic al FNT. Iată o sinteză în cifre a Festivalului Naţional de Teatru 2014: - 44 spectacole; - 83 de reprezentaţii; - 26 spectacole din Bucureşti; - 17 spectacole din ţară; - 1 spectacol din străinătate: „Donka, o scrisoare către Cehov”, creaţie semnată Daniele Finzi Pasca – Elveţia; - 13 spectacole în cadrul secţiunii MAEŞTRI; - 1 producţie a FNT: West Side Story. Un spectacol de Răzvan Mazilu, costumele: Doina Levintza. Cu participarea extraordinară a Orchestrei Naţionale de Tineret. Direcţia muzicală: Gabriel Bebeşelea; - 1 spectacol colaj – producţie care îi reuneşte pe câştigătorii Galei HOP 2014; - 3 expoziţii dedicate unor mari personalităţi ale scenei:Doina Levintza, Ion Manu, George Constantin; - 6 conferinţe susţinute de George Banu, Monique Borie, Octavian Saiu şi o conferinţă a managerilor instituţiilor publice de cultură, coordonată de Carmen Croitoru; - 1 atelier: Jurnalismul teatral - Lecţia de anatomia spectacolului, susţinut de criticul de teatru şi profesorul Marian Popescu; - 20 de lansări de carte de teatru; - 8 spectacole de teatru radiofonic; - 4 spectacole de teatru tv; - 26 de spaţii de desfăşurare a evenimentelor din cadrul FNT, din sistemul instituţionalizat şi independent, dintre care12 spaţii noi destinate atât spectacolelor, cât şi evenimentelor conexe; - 24 000 de spectatori aşteptaţi (cu loc); - peste 1500 de participanţi direct implicaţi în festival; - peste 60 de invitaţi de peste hotare; - circa 200 de voluntari; - peste 50 de alte instituţii de cultură şi media partenere; - 1 eveniment transmis în direct – spectacolul de închidere a FNT de la Craiova va fi transmis şi în Capitală, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City; - 8 spectacole transmise online pe Adevărul live; - 1 jurnal (ziar) dedicat Festivalului Naţional de Teatru, ce apare începând cu luna octombrie. Festivalul Naţional de Teatru – cea mai importantă vitrină a fenomenului teatral românesc, care cuprinde în programul său producţii realizate în stagiunea 2013-2014, va avea loc înperioada 24 octombrie – 02 noiembrie 2014, fiind organizat de UNITER, în colaborare cu Ministerul Culturii, Primăria municipiului Bucureşti şi ARCUB.

Citește mai mult >
06 Oct 2014 TNB, partener în programul 5 licee 5 teatre
TNB, partener în programul 5 licee 5 teatre

Luni, 6 octombrie 2014, ora 11:00, va începe a patra ediție “5 licee - 5 teatre”. Fundatia ECDL România alături de partenerii săi, Primăria Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și UNITER, vă invită la evenimentul de lansare a proiectului ce va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național “I.L. Caragiale” din capitală. “5 licee - 5 teatre” este un proiect educațional ce își propune să încurajeze implicarea liceenilor în activități culturale, prin accesul acestora în instituții și la spectacole de teatru, provocându-i în același timp la un concurs de piese de teatru. O nouă grupă de 150 de elevi din alte 5 licee din capitală, între care și membri ai trupelor de teatru din școli, vor viziona gratuit piese din stagiunea fiecăruia dintre cele 5 teatre partenere din București:Teatrul Mic, Teatrul Național București, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Nottara și Teatrul Ion Creangă. Liceele participante la această ediție “5 licee - 5 teatre” sunt: Colegiul Național “I.L. Caragiale”, Liceul Tehnologic Electronică Industrială, Colegiul Național “Ion Neculce”, Colegiul Economic “A.D. Xenopol” și Colegiul Tehnic Energetic. Trupele de teatru ale liceelor vor putea lua parte la activități interactive cu reprezentanți ai teatrelor partenere și vor fi coordonate de către aceștia în punerea în scenă a unei piese de teatru scurte. Proiectul se va derula în perioada octombrie – decembrie 2014 și se va finaliza cu reprezentațiile și premierea celor 5 piese de teatru realizate de liceeni. La evenimentul de lansare “5 licee – 5 teatre”, ne propunem să aflăm impactul pe care programul îl are în rândul profesorilor și elevilor implicați în această a patra ediție. Educația alternativă are o importanță esențială pentru dezvoltarea tinerilor, care trebuie să fie în continuare îndreptați către valori reale și corecte, inclusiv către valori culturale. De la prima ediție până la startul celei din 2014, alți 450 de elevi din 15 licee bucureștene diferite au participat deja la „5 licee – 5 teatre”. Vă așteptăm cu mult interes luni, 06 octombrie 2014, ora 11:00, în Sala de festivități a Colegiului Național “I.L. Caragiale” București.                              

Citește mai mult >
Mai multe știri >>
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualiate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+