Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Anunț de participare la licitație publică - Bufet

08 Decembrie 2016

  Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului „Club Actori” (împreună cu zona bucătărie și anexă), în suprafață totală de 287,59 mp, situat în clădirea Teatrului, Corp B, subsol, pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei pentru personalul și colaboratorii Teatrului Național „I. L. Caragiale” București. Perioada de închiriere: 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Restaurante” ( cod CAEN Rev. 1, 5330 / Rev. 2, 5610) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Biroul Achiziții Publice, Investiții, Dezvoltare, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00 Garanția de participare la licitație este de 2.000,00 euro (contravaloarea calculată în lei, la cursul BNR din ziua în care se face plata) și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 4 euro/mp. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media și la avizier în data de 08.12.2016. Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 21.12.2016, ora 15:30. Ofertele se vor deschide în data de 22.12.2016, ora 11.00. Rezultatul licitației se va comunica până în data de 28.12.2016. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Ion Caramitru    Manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București Ioan Alemnăriței Șef birou achiziții publice, investiții, dezvoltare   Documentele necesare pot fi descărcate și consultate mai jos Caiet de sarcini Bufet Club Actori - v4 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Contract inchiriere model FORMULAR nr 1 FORMULAR nr 2

Citește mai mult >
Arhivă
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+