Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Anunț servicii de pază

19 Aprilie 2017

Prin publicarea prezentului anunț, privind invitaţia de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) anunţă organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de „servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea TNB”.   Documentație_servicii_de_pază_2017   Sectiunea IV - formulare_paza_2017   Clarificare_1

Citește mai mult >

Anunț servicii de pompieri

20 Aprilie 2017

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc.), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere.   Documentație_psi_2017   Sectiunea IV - formulare_pompieri_2017 Clarificare_1 psi

Citește mai mult >

Anunț sisteme de alarmă

20 Aprilie 2017

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice, în vederea atribuirii contractului de servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmă aferente clădirilor aflate în administrarea sa, prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere.   Documentație_curenți_slabi_2017   Sectiunea IV - formulare_curenți slabi_2017

Citește mai mult >

Anunț de participare la licitație publică - Librărie, 26 aprilie

26 Aprilie 2017

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului „Librărie”, în suprafață totală de 144,81 mp, situat în clădirea Teatrului, Corp A1 (123,81 mp la cota -1m și 21,00 mp la cota ±0m), destinat activităţilor de comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate, pentru vizitatorii și personalul Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București. Perioada de închiriere : 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate” (cod CAEN 4761) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro/ro/achizitii-publice Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00. Garanția de participare la licitație este de 2.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 11,50 euro/mp. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, presă și la avizier în data de 26.04.2017. Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 10.05.2017, ora 11:00. Ofertele se vor deschide în data de 10.05.2017, ora 14:00. Rezultatul licitației se va comunica până în data de 26.05.2017. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Anunț Librărie Semnat Caiet Sarcini Librărie - Concatenat Anexa1 Anexa2 Anexa3 FORMULAR nr 1 FORMULAR nr 2  

Citește mai mult >
Arhivă
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+