Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Anunț de participare la licitație publică - 27 ianuarie

27 Ianuarie 2017

Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului Club Actori (împreună cu zona bucătărie și anexă), în suprafață totală de 287,59 mp, situat în clădirea Teatrului, Corp B, subsol, pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei pentru personalul și colaboratorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” București. Perioada de închiriere: 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Restaurante” ( cod CAEN Rev. 1, 5330 / Rev. 2, 5610) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurata de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00. Garanția de participare la licitație este de 10.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 4 euro/mp. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media și la avizier în data de 27.01.2017.                               Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 09.02.2017, ora 14:30. Ofertele se vor deschide în data de 10.02.2017, ora 11:00. Rezultatul licitației se va comunica până în data de 17.02.2017. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Descarcă documentația de mai jos   AnuntBufetDeIncinta27012017 CaietDeSarciniBufetDeIncintaConcatenat27012017 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 FORMULAR nr 1 FORMULAR nr 2 Contract inchiriere model        

Citește mai mult >
Arhivă
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+