Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Anunț de participare la licitație publică - Bufet de incintă, Restaurant, Cafeteria

19 Iunie 2018

Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiilor „Bufet de incintă, Restaurant, Cafeteria”, situate în clădirea Teatrului, pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei pentru vizitatorii și personalul Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Perioada de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate Cod CAEN Rev.1; 5530 - Restaurante, Cod CAEN Rev.2; 5610 – Restaurante, și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurata de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro/ro/achizitii-publice. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10 - 14.Garanția de participare la licitație este de 15.000,00 euro (echivalent în lei la cursul BNR al zilei în care se constituie) și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară.Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 15 euro/mp, conform caietului de sarcini și Anexei 1. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, presă și la avizier în data de 19.06.2018.Ofertele vor fi depuse la Registratura Teatrului, până cel târziu în data de 17.07.2018, ora 12:00.Ofertele se vor deschide în data de 17.07.2018, ora 13:00.Licitația cu strigare se organizează în decurs de două zile de la comunicarea rezultatelor etapei de calificare.Rezultatul licitației se comunică până la 30.08.2018. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Descarcă documentele de mai jos: AnunțCaiet de SarciniContract închiriere modelFORMULAR nr 1FORMULAR nr 2Anexa1Anexa 2Anexa 3Anexa 4 Planuri: Cafeteria_linia_de_evacuare_32mEtaj 1_Corp CEtaj 5.1_Corp A1Etaj 5.2_Corp A1Parter_Corp CParter_TeraseSubsol 1_Corp A1Subsol 1_Corp CSubsol 2_Corp B  

Citește mai mult >
Arhivă
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+
TNB I. L. Caragiale Logo