Meniu

Achiziții publice

Anunț servicii de pază

19 Aprilie 2017 - 25 Aprilie 2017
Licitație publică în vederea închirierii unor spaţii pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei 19 Iulie 2017
Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare al imobilului, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii unor spaţii pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei, Cod CAEN Rev.1; 5530 - Restaurante, Cod CAEN Rev.2; 5610 – Restaurante.Perioada de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au obiectul de activitate menționat mai sus și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire.Documentația de atribuire poate fi procurata de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro/ro/achizitii-publiceVizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10 - 14.Garanția de participare la licitație este de 10.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară.Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 20,00 euro/mp.Anunțul privind prelungirea termenelor de predare, deschidere și evaluare a prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, presă și la avizier în data de 31.07.2017. Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 15.09.2017, ora 10:00.Ofertele se vor deschide în data de 18.09.2017, ora 10:30.Rezultatul licitației se va comunica până în data de 30.09.2017.Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei.   Documente: Anunț Prelungire Termene Caiet de sarcini Anexa 1Anexa 2Anexa 3Contract de închiriere (model)Formular 1Formular 2 Schițe 1Schițe 2Schițe 3 Documente prelucrabile  
Citește mai mult >
Toate Articolele
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+