Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Invitație de participare pentru achiziţia de servicii de pază

17 Decembrie 2020

Autoritatea contractantă:Nume, adresă și persoană de contactDenumire oficială: Teatrul Național „I.L. Caragiale”Adresa: Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010051, RomâniaE-mail: achizitii@tnb.ro / tnbinvest@gmail.com, telefon 021. 313.94.37/200, 199, fax 021. 313.3.30Persoană de contact: ing. Ioan Alemnăriței Procedura aplicată: „negociere directă” înconformitate cu procedura proprie pentru achiziția de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din același act normativ Tip acord cadru: ServiciiDenumire acord cadru: Servicii de pazăCod CPV: 79713000-5Sursa de finanțare: bugetul de statValoarea estimată fără TVA: 2.069.756,64 lei fără TVA, corespunzătoare estimărilor cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru. Descriere contract: Prestarea serviciilor de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti (incintă birouri și anexe, săli spectacole și anexe, parcare etc.), în conformitate cu cerințele caietului de sarcini din cadrul documentației de atribuire. Condiții contract: Se va încheia un acord-cadru pe 18 luni, cu un singur operator economic. În baza acordului-cadru se vor încheia contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor de pază. Condiții participare: În vederea participării la procedură, în contextul riscului de răspândire a Covid-19, pentru protejarea tuturor persoanelor implicate în procedură, ofertanții vor transmite oferta prin poșta electronică, etapizat, la adresele de e-mail: achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com, până la termenele comunicate de autoritatea contractantă. Ofertanții vor transmite oferta și documentele însoțitoare în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, sub formă de fișier, arhivat și parolat, în format "rar". Documentele de calificarevor fi transmise împreună cu solicitarea de participare în Etapa întâi a procedurii până la data de 28.12.2020, ora 12:00. Parola aferentă atașamentului se va transmite până la data de 28.12.2020, în intervalul orar 12:00 - 13:00. Oferta se va depune pentru cantitatea maximă a acordului cadru. Criterii adjudecare: Prețul cel mai mic, în conformitate cu cele precizate în documentația de atribuire. Termen limită primire documente Etapa întâi: 28.12.2020, ora 12:00 Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de zile Informații suplimentare: Corespondența se va purta prin intermediul poștei electronice, la adresele de email achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com.Solicitările de clarificări sunt primite cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea documentelor din Etapa întâi a procedurii. Documentele, transmise prin intermediul e-mail-ului, trebuie să aibă dimensiunea maximă de 10MB. Șef serviciu achiziții publice, investiții,Ing. Ioan Alemnăriței Invitație de participare Pază 2021-2022 Documentația de atribuire Pază 2021-2022 Formulare Paza 2021-2022 Erata Formularul nr. 12 Erata Formularul nr. 12

Citește mai mult >
Arhivă
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+
Sunt de acord

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

TNB I. L. Caragiale Logo