Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Decizie anulare procedură servicii de pompieri

19 Octombrie 2021

  DECIZIE ANULARE PROCEDURA-semnat NOTA JUSTIFICATIVA ANULARE PROCEDURA-semnat

Citește mai mult >

Anunț servicii de pompieri

02 Aprilie 2021

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc.), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere. ”În completarea anunțului, găsiți mai jos Erata legată de Documentația de atribuire, Secțiunea A, punctul 12, subpunctul 12.1 și cerința nr. 1.” Anunt Pompieri 2021-2022 Invitatie de participare 2021 Formulare ERATA PSI-semnat Solicitare clarificari Răspuns solicitare clarificări Solicitare clarificari nr. 2 Raspuns solicitare clarificari nr. 2 PV deschidere și consemnare documente de calificare și selecție

Citește mai mult >

Invitație de participare pentru achiziţia de servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă

16 Februarie 2021

Autoritatea contractată:Nume, adresă și persoană de contactDenumire oficială: Teatrul Național „I.L. Caragiale”Adresa: Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010051, RomâniaE-mail: achizitii@tnb.ro / tnbinvest@gmail.com, telefon 021. 313.94.37/200, 199, fax 021. 313.83.30Persoană de contact: ing. Ioan Alemnăriței Procedura aplicată: „negociere directă” în conformitate cu procedura proprie pentru achiziția de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din același act normativTip acord cadru: ServiciiDenumire acord cadru: Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmăCod CPV: 79711000-1Sursa de finanțare: bugetul de statValoarea estimată fără TVA: 978.007,68 lei fără TVA, corespunzătoare estimărilor cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru.Descriere contract: Prestarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmă conform prevederilor caietului de sarcini, la sediul TNB din Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, București (terenul și clădirile aflate în administrarea TNB, incintă birouri și anexe, săli spectacole și anexe, parcare etc.)Condiții contract: Se va încheia un acord-cadru pe 18 luni, cu un singur operator economic. În baza acordului-cadru se vor încheia contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor de monitorizare sisteme de alarmă.Condiții participare: În vederea participării la procedură, în contextul riscului de răspândire a Covid-19, pentru protejarea tuturor persoanelor implicate în procedură, ofertanții vor transmite oferta prin poșta electronică, etapizat, la adresele de e-mail: achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com, până la termenele comunicate de autoritatea contractantă. Ofertanții vor transmite oferta și documentele însoțitoare în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, sub formă de fișier, arhivat și parolat, în format "rar". Documentele de calificare vor fi transmise împreună cu solicitarea de participare în Etapa întâi a procedurii până la data de 23.02.2021, ora 12:00. Parola aferentă atașamentului se va transmite până la data de 23.02.2021, în intervalul orar 12:00 - 13:00. Oferta se va depune pentru cantitatea maximă a acordului cadru.Criterii adjudecare: Prețul cel mai mic, în conformitate cu cele precizate în documentația de atribuire.Termen limită primire documente Etapa întâi: 23.02.2021, ora 12:00Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de zileInformații suplimentare: Corespondența se va purta prin intermediul poștei electronice, la adresele de email achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com. Solicitările de clarificări sunt primite cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea documentelor din Etapa întâi a procedurii. Documentele, transmise prin intermediul e-mail-ului, trebuie să aibă dimensiunea maximă de 10MB. Șef serviciu achiziții publice, investiții,Ing. Ioan Alemnăriței Documentație de atribuire monitorizare sisteme de alarmă 2021 Formulare Monitorizare 2021-2022 Acord cadru servicii monitorizare Acord cadru servicii monitorizare    

Citește mai mult >

Anunț achiziție servicii de pază

17 Decembrie 2020

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice, în vederea atribuirii contractului de servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea sa. Documente: Invitație de participare Documentație de atribuire În completarea anunțului, găsiți mai jos Erata legată de Formularul nr. 12. Erată (PDF) Erată (DOC)  

Citește mai mult >

Invitație de participare pentru achiziţia de servicii de pază

17 Decembrie 2020

Autoritatea contractantă:Nume, adresă și persoană de contactDenumire oficială: Teatrul Național „I.L. Caragiale”Adresa: Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010051, RomâniaE-mail: achizitii@tnb.ro / tnbinvest@gmail.com, telefon 021. 313.94.37/200, 199, fax 021. 313.3.30Persoană de contact: ing. Ioan Alemnăriței Procedura aplicată: „negociere directă” înconformitate cu procedura proprie pentru achiziția de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din același act normativ Tip acord cadru: ServiciiDenumire acord cadru: Servicii de pazăCod CPV: 79713000-5Sursa de finanțare: bugetul de statValoarea estimată fără TVA: 2.069.756,64 lei fără TVA, corespunzătoare estimărilor cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru. Descriere contract: Prestarea serviciilor de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti (incintă birouri și anexe, săli spectacole și anexe, parcare etc.), în conformitate cu cerințele caietului de sarcini din cadrul documentației de atribuire. Condiții contract: Se va încheia un acord-cadru pe 18 luni, cu un singur operator economic. În baza acordului-cadru se vor încheia contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor de pază. Condiții participare: În vederea participării la procedură, în contextul riscului de răspândire a Covid-19, pentru protejarea tuturor persoanelor implicate în procedură, ofertanții vor transmite oferta prin poșta electronică, etapizat, la adresele de e-mail: achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com, până la termenele comunicate de autoritatea contractantă. Ofertanții vor transmite oferta și documentele însoțitoare în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, sub formă de fișier, arhivat și parolat, în format "rar". Documentele de calificarevor fi transmise împreună cu solicitarea de participare în Etapa întâi a procedurii până la data de 28.12.2020, ora 12:00. Parola aferentă atașamentului se va transmite până la data de 28.12.2020, în intervalul orar 12:00 - 13:00. Oferta se va depune pentru cantitatea maximă a acordului cadru. Criterii adjudecare: Prețul cel mai mic, în conformitate cu cele precizate în documentația de atribuire. Termen limită primire documente Etapa întâi: 28.12.2020, ora 12:00 Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de zile Informații suplimentare: Corespondența se va purta prin intermediul poștei electronice, la adresele de email achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com.Solicitările de clarificări sunt primite cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea documentelor din Etapa întâi a procedurii. Documentele, transmise prin intermediul e-mail-ului, trebuie să aibă dimensiunea maximă de 10MB. Șef serviciu achiziții publice, investiții,Ing. Ioan Alemnăriței Invitație de participare Pază 2021-2022 Documentația de atribuire Pază 2021-2022 Formulare Paza 2021-2022 Erata Formularul nr. 12 Erata Formularul nr. 12

Citește mai mult >

Strategia și programul anual de achiziții

24 Februarie 2020

  Strategia și Programul Anual de Achiziții

Citește mai mult >

Anunț achiziție servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea TNB

01 Aprilie 2019

  Decizie anulare procedură Prin publicarea prezentului anunț, privind invitaţia de participare la depunerea ofertelor pentru negociere, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) anunţă organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de „servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea TNB”. Documente: Documentatie de atribuire - paza 2019 Sectiunea IV - formulare_paza_2019    

Citește mai mult >

Anunț achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri

01 Aprilie 2019

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc.), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere.   Documente: Documentatie de atribuire - pompieri 2019 Sectiunea IV - formulare_pompieri_2019

Citește mai mult >

Anunț achiziție servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmă - 2019

29 Martie 2019

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice, în vederea atribuirii contractului de servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmă aferente clădirilor aflate în administrarea sa, prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere. Documente: Anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere Sectiunea III-model_contract_curenti slabi_2019 Sectiunea IV - formulare_curenți slabi_2019

Citește mai mult >

Anunț de participare la licitație publică - Bufet de incintă, Restaurant, Cafeteria

19 Iunie 2018

Câştigătorul licitaţiei este SC City High SRL   Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiilor „Bufet de incintă, Restaurant, Cafeteria”, situate în clădirea Teatrului, pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei pentru vizitatorii și personalul Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Perioada de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate Cod CAEN Rev.1; 5530 - Restaurante, Cod CAEN Rev.2; 5610 – Restaurante, și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurata de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro/ro/achizitii-publice. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10 - 14.Garanția de participare la licitație este de 15.000,00 euro (echivalent în lei la cursul BNR al zilei în care se constituie) și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară.Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 15 euro/mp, conform caietului de sarcini și Anexei 1. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, presă și la avizier în data de 19.06.2018.Ofertele vor fi depuse la Registratura Teatrului, până cel târziu în data de 17.07.2018, ora 12:00.Ofertele se vor deschide în data de 17.07.2018, ora 13:00.Licitația cu strigare se organizează în decurs de două zile de la comunicarea rezultatelor etapei de calificare.Rezultatul licitației se comunică până la 30.08.2018. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Descarcă documentele de mai jos: AnunțCaiet de SarciniContract închiriere modelFORMULAR nr 1FORMULAR nr 2Anexa1Anexa 2Anexa 3Anexa 4 Planuri: Cafeteria_linia_de_evacuare_32mEtaj 1_Corp CEtaj 5.1_Corp A1Etaj 5.2_Corp A1Parter_Corp CParter_TeraseSubsol 1_Corp A1Subsol 1_Corp CSubsol 2_Corp B  

Citește mai mult >
Articole Curente
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+
Sunt de acord

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

TNB I. L. Caragiale Logo