Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Anunț închiriere spații de depozitare pentru decoruri și costume

21 Iunie 2023

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București anunță organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de închiriere „Spații de depozitare pentru decoruri și costume”.   Anunț închiriere spații depozitare pentru decoruri și costume Caiet de sarcini spații depozitare pentru decoruri și costume Formulare închiriere spații de depozitare  

Citește mai mult >

Anunț servicii de pompieri - 2023

15 Mai 2023

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București anunță organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea acordului - cadru de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc., inclusiv pentru spațiile închiriate temporar sau permanent).   Anunt pompieri 2023 Formulare (1)   Răspuns la solicitare de clarificări

Citește mai mult >

Achiziția de servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă

02 August 2022

Invitație de participarepentru achiziţia de servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă aferente clădirilor aflate în administrarea Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (birouri şi anexe, săli spectacole şi anexe, ateliere, depozite, etc.). Autoritatea contractantă:Nume, adresă și persoană de contactDenumire oficială: Teatrul Național „I.L. Caragiale”Adresa: Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010051, RomâniaE-mail: achizitii@tnb.ro / tnbinvest@gmail.com, telefon 021. 313.94.37/200, 199, fax 021. 313.83.30Persoană de contact: ing. Ioan Alemnăriței Procedura aplicată: „negociere directă” în conformitate cu procedura proprie pentru achiziția de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din același act normativ Tip acord cadru: ServiciiDenumire acord cadru: Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmăCod CPV:  79711000-1Sursa de finanțare: bugetul de stat Valoarea estimată fără TVA: 976.676,80 lei fără TVA, corespunzătoare estimărilor cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru. Descriere contract: Prestarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmă pentru terenul și clădirile aflate în administrarea Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti (incintă birouri și anexe, săli spectacole și anexe, parcare etc.), în conformitate cu cerințele caietului de sarcini din cadrul documentației de atribuire. Condiții contract: Se va încheia un acord-cadru pe 18 luni, cu un singur operator economic. În baza acordului-cadru se vor încheia contracte subsecvente de 2 luni pentru prestarea serviciilor de monitorizare. Condiții participare: În vederea participării la procedură, în contextul riscului de răspândire a Covid-19, pentru protejarea tuturor persoanelor implicate în procedură, ofertanții vor transmite oferta prin poșta electronică, etapizat, la adresele de e-mail: achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com, până la termenele comunicate de autoritatea contractantă. Ofertanții vor transmite oferta și documentele însoțitoare în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, sub formă de fișier, arhivat și parolat, în format "rar". Documentele de calificare vor fi transmise împreună cu solicitarea de participare în Etapa întâi a procedurii până la data de 12.08.2022, ora 12:00. Parola aferentă atașamentului se va transmite până la data de 12.08.2022, în intervalul orar 12:00 - 13:00. Oferta se va depune pentru cantitatea maximă a acordului cadru. Criterii adjudecare: Prețul cel mai mic, în conformitate cu cele precizate în documentația de atribuire. Termen limită primire documente Etapa întâi: 12.08.2022, ora 12:00 Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de zile Informații suplimentare: Corespondența se va purta prin intermediul poștei electronice, la adresele de email achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com. Solicitările de clarificări sunt primite cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea documentelor din Etapa întâi a procedurii. Documentele, transmise prin intermediul e-mail-ului, trebuie să aibă dimensiunea maximă de 10MB. Șef serviciu achiziții publice, investiții, Ing. Ioan Alemnăriței Descarcă documente: Documentația de atribuire 2022-2024 Formulare Monitorizare 2022-2024 Acord cadru servicii monitorizare 2022-2024 Contract subsecvent de servicii monitorizare 2022-2024    

Citește mai mult >

Anunț servicii de pază

17 Iunie 2022

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București vă invită să prezentați ofertă pentru atribuirea unui acord-cadru având ca obiect „Servicii de pază și protecție la sediul TNB din Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, București (birouri şi anexe, săli de spectacole şi anexe, depozite, ateliere, parcări, alei pietonale, spații verzi)”, cod CPV 79713000-5. Anunț de publicitate nr. ADV1298776/17.06.2022. Documentație atribuire Formulare  

Citește mai mult >

Anunț servicii de pompieri

26 Noiembrie 2021

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea acordului-cadru de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc., inclusiv pentru spațiile închiriate temporar sau permanent), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere. Anunt Pompieri 2022 anunt psi 2022 Formulare (2)  

Citește mai mult >

Decizie anulare procedură servicii de pompieri

19 Octombrie 2021

  DECIZIE ANULARE PROCEDURA-semnat NOTA JUSTIFICATIVA ANULARE PROCEDURA-semnat

Citește mai mult >

Anunț servicii de pompieri

02 Aprilie 2021

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc.), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere. ”În completarea anunțului, găsiți mai jos Erata legată de Documentația de atribuire, Secțiunea A, punctul 12, subpunctul 12.1 și cerința nr. 1.” Anunt Pompieri 2021-2022 Invitatie de participare 2021 Formulare ERATA PSI-semnat Solicitare clarificari Răspuns solicitare clarificări Solicitare clarificari nr. 2 Raspuns solicitare clarificari nr. 2 PV deschidere și consemnare documente de calificare și selecție

Citește mai mult >

Invitație de participare pentru achiziţia de servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă

16 Februarie 2021

Autoritatea contractată:Nume, adresă și persoană de contactDenumire oficială: Teatrul Național „I.L. Caragiale”Adresa: Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010051, RomâniaE-mail: achizitii@tnb.ro / tnbinvest@gmail.com, telefon 021. 313.94.37/200, 199, fax 021. 313.83.30Persoană de contact: ing. Ioan Alemnăriței Procedura aplicată: „negociere directă” în conformitate cu procedura proprie pentru achiziția de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din același act normativTip acord cadru: ServiciiDenumire acord cadru: Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmăCod CPV: 79711000-1Sursa de finanțare: bugetul de statValoarea estimată fără TVA: 978.007,68 lei fără TVA, corespunzătoare estimărilor cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru.Descriere contract: Prestarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmă conform prevederilor caietului de sarcini, la sediul TNB din Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, București (terenul și clădirile aflate în administrarea TNB, incintă birouri și anexe, săli spectacole și anexe, parcare etc.)Condiții contract: Se va încheia un acord-cadru pe 18 luni, cu un singur operator economic. În baza acordului-cadru se vor încheia contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor de monitorizare sisteme de alarmă.Condiții participare: În vederea participării la procedură, în contextul riscului de răspândire a Covid-19, pentru protejarea tuturor persoanelor implicate în procedură, ofertanții vor transmite oferta prin poșta electronică, etapizat, la adresele de e-mail: achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com, până la termenele comunicate de autoritatea contractantă. Ofertanții vor transmite oferta și documentele însoțitoare în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, sub formă de fișier, arhivat și parolat, în format "rar". Documentele de calificare vor fi transmise împreună cu solicitarea de participare în Etapa întâi a procedurii până la data de 23.02.2021, ora 12:00. Parola aferentă atașamentului se va transmite până la data de 23.02.2021, în intervalul orar 12:00 - 13:00. Oferta se va depune pentru cantitatea maximă a acordului cadru.Criterii adjudecare: Prețul cel mai mic, în conformitate cu cele precizate în documentația de atribuire.Termen limită primire documente Etapa întâi: 23.02.2021, ora 12:00Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de zileInformații suplimentare: Corespondența se va purta prin intermediul poștei electronice, la adresele de email achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com. Solicitările de clarificări sunt primite cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea documentelor din Etapa întâi a procedurii. Documentele, transmise prin intermediul e-mail-ului, trebuie să aibă dimensiunea maximă de 10MB. Șef serviciu achiziții publice, investiții,Ing. Ioan Alemnăriței Documentație de atribuire monitorizare sisteme de alarmă 2021 Formulare Monitorizare 2021-2022 Acord cadru servicii monitorizare Acord cadru servicii monitorizare    

Citește mai mult >

Anunț achiziție servicii de pază

17 Decembrie 2020

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice, în vederea atribuirii contractului de servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea sa. Documente: Invitație de participare Documentație de atribuire În completarea anunțului, găsiți mai jos Erata legată de Formularul nr. 12. Erată (PDF) Erată (DOC)  

Citește mai mult >

Invitație de participare pentru achiziţia de servicii de pază

17 Decembrie 2020

Autoritatea contractantă:Nume, adresă și persoană de contactDenumire oficială: Teatrul Național „I.L. Caragiale”Adresa: Bdul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010051, RomâniaE-mail: achizitii@tnb.ro / tnbinvest@gmail.com, telefon 021. 313.94.37/200, 199, fax 021. 313.3.30Persoană de contact: ing. Ioan Alemnăriței Procedura aplicată: „negociere directă” înconformitate cu procedura proprie pentru achiziția de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din același act normativ Tip acord cadru: ServiciiDenumire acord cadru: Servicii de pazăCod CPV: 79713000-5Sursa de finanțare: bugetul de statValoarea estimată fără TVA: 2.069.756,64 lei fără TVA, corespunzătoare estimărilor cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru. Descriere contract: Prestarea serviciilor de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti (incintă birouri și anexe, săli spectacole și anexe, parcare etc.), în conformitate cu cerințele caietului de sarcini din cadrul documentației de atribuire. Condiții contract: Se va încheia un acord-cadru pe 18 luni, cu un singur operator economic. În baza acordului-cadru se vor încheia contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor de pază. Condiții participare: În vederea participării la procedură, în contextul riscului de răspândire a Covid-19, pentru protejarea tuturor persoanelor implicate în procedură, ofertanții vor transmite oferta prin poșta electronică, etapizat, la adresele de e-mail: achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com, până la termenele comunicate de autoritatea contractantă. Ofertanții vor transmite oferta și documentele însoțitoare în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, sub formă de fișier, arhivat și parolat, în format "rar". Documentele de calificarevor fi transmise împreună cu solicitarea de participare în Etapa întâi a procedurii până la data de 28.12.2020, ora 12:00. Parola aferentă atașamentului se va transmite până la data de 28.12.2020, în intervalul orar 12:00 - 13:00. Oferta se va depune pentru cantitatea maximă a acordului cadru. Criterii adjudecare: Prețul cel mai mic, în conformitate cu cele precizate în documentația de atribuire. Termen limită primire documente Etapa întâi: 28.12.2020, ora 12:00 Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de zile Informații suplimentare: Corespondența se va purta prin intermediul poștei electronice, la adresele de email achizitii@tnb.ro sau tnbinvest@gmail.com.Solicitările de clarificări sunt primite cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea documentelor din Etapa întâi a procedurii. Documentele, transmise prin intermediul e-mail-ului, trebuie să aibă dimensiunea maximă de 10MB. Șef serviciu achiziții publice, investiții,Ing. Ioan Alemnăriței Invitație de participare Pază 2021-2022 Documentația de atribuire Pază 2021-2022 Formulare Paza 2021-2022 Erata Formularul nr. 12 Erata Formularul nr. 12

Citește mai mult >
Articole Curente
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+
Sunt de acord

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

TNB I. L. Caragiale Logo