Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Anunț achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri

01 Aprilie 2019

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc.), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere.   Documente: Documentatie de atribuire - pompieri 2019 Sectiunea IV - formulare_pompieri_2019

Citește mai mult >

Anunț achiziție servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmă - 2019

29 Martie 2019

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice, în vederea atribuirii contractului de servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmă aferente clădirilor aflate în administrarea sa, prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere. Documente: Anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere Sectiunea III-model_contract_curenti slabi_2019 Sectiunea IV - formulare_curenți slabi_2019

Citește mai mult >

Anunț de participare la licitație publică - Bufet de incintă, Restaurant, Cafeteria

19 Iunie 2018

Câştigătorul licitaţiei este SC City High SRL   Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiilor „Bufet de incintă, Restaurant, Cafeteria”, situate în clădirea Teatrului, pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei pentru vizitatorii și personalul Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Perioada de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate Cod CAEN Rev.1; 5530 - Restaurante, Cod CAEN Rev.2; 5610 – Restaurante, și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurata de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro/ro/achizitii-publice. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10 - 14.Garanția de participare la licitație este de 15.000,00 euro (echivalent în lei la cursul BNR al zilei în care se constituie) și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară.Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 15 euro/mp, conform caietului de sarcini și Anexei 1. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, presă și la avizier în data de 19.06.2018.Ofertele vor fi depuse la Registratura Teatrului, până cel târziu în data de 17.07.2018, ora 12:00.Ofertele se vor deschide în data de 17.07.2018, ora 13:00.Licitația cu strigare se organizează în decurs de două zile de la comunicarea rezultatelor etapei de calificare.Rezultatul licitației se comunică până la 30.08.2018. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Descarcă documentele de mai jos: AnunțCaiet de SarciniContract închiriere modelFORMULAR nr 1FORMULAR nr 2Anexa1Anexa 2Anexa 3Anexa 4 Planuri: Cafeteria_linia_de_evacuare_32mEtaj 1_Corp CEtaj 5.1_Corp A1Etaj 5.2_Corp A1Parter_Corp CParter_TeraseSubsol 1_Corp A1Subsol 1_Corp CSubsol 2_Corp B  

Citește mai mult >

Anunț servicii de pază - 2018

13 Aprilie 2018

Câştigătorul licitaţiei este SC German Protect Sistems SRL   Prin publicarea prezentului anunț, privind invitaţia de participare la depunerea ofertelor pentru negociere, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) anunţă organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de „servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea TNB”.   Documentatia de atribuire paza 2018 Sectiunea IV - formulare_paza_2018 Clarificări

Citește mai mult >

Anunț servicii de pompieri - 2018

04 Aprilie 2018

Câştigătorul licitaţiei este SC Psicom Vital SRL   Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc.), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere. Documentatie Atribuire Servicii Pompieri 2018 Sectiunea IV - formulare_pompieri_2018

Citește mai mult >

Anunț achiziție servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmă

27 Martie 2018

Câştigătorul licitaţiei este SC Tehnoinstal SRL   Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice, în vederea atribuirii contractului de servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmă aferente clădirilor aflate în administrarea sa, prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere. Documente: Anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere Sectiunea III - Cauze contractuale obligatorii Sectiunea IV - Formulare

Citește mai mult >

Achiziționarea de energie electrică

17 Noiembrie 2017

Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București invită operatorii economici interesați să participe în data de 17.11.2017, ora 12:00, la negocierea prețului de furnizare pentru energie electrică. Găsiți detalii în documentele atașate acestui anunț:• Invitația de participare, • Caietul de sarcini,• Formularele specifice. Invitație de participare Caiet de sarcini energie electrică 2017 Formulare_electrica_2017

Citește mai mult >

Licitație publică în vederea închirierii unor spaţii pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei

19 Iulie 2017

Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare al imobilului, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii unor spaţii pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei, Cod CAEN Rev.1; 5530 - Restaurante, Cod CAEN Rev.2; 5610 – Restaurante.Perioada de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au obiectul de activitate menționat mai sus și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire.Documentația de atribuire poate fi procurata de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro/ro/achizitii-publiceVizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10 - 14.Garanția de participare la licitație este de 10.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară.Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 20,00 euro/mp.Anunțul privind prelungirea termenelor de predare, deschidere și evaluare a prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, presă și la avizier în data de 31.07.2017. Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 15.09.2017, ora 10:00.Ofertele se vor deschide în data de 18.09.2017, ora 10:30.Rezultatul licitației se va comunica până în data de 30.09.2017.Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei.   Documente: Anunț Prelungire Termene Caiet de sarcini Anexa 1Anexa 2Anexa 3Contract de închiriere (model)Formular 1Formular 2 Schițe 1Schițe 2Schițe 3 Documente prelucrabile  

Citește mai mult >

Anunț servicii de pompieri - 26 mai

26 Mai 2017

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru toate spațiile aflate în administrarea Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (birouri şi anexe, săli spectacole şi anexe, ateliere, depozite, etc., inclusiv pentru spaţiile închiriate temporar sau permanent), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea ofertelor pentru negociere.   Documentație_PSI_2017 Sectiunea IV - formulare_pompieri_2017

Citește mai mult >

Anularea procedurii de achiziție publică - servicii de pompieri

17 Mai 2017

Comunicare privind anularea procedurii de atribuire pentru achiziția publică de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire şi stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (birouri şi anexe, săli spectacole şi anexe, ateliere, depozite, etc.), cod CPV 75251000-0 Prin prezenta facem cunoscut celor interesați că în urma analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire şi stingere a incendiilor, cod CPV 75251000-0, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii ținând cont de prevederile Art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: „… nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă”. Procedura va fi reluată în cel mai scurt timp.   comunicare_anulare_procedura

Citește mai mult >
Articole Curente
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+
Sunt de acord

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

TNB I. L. Caragiale Logo