Meniu

Istoricul TNB

1836 – 1852 Începuturile

1834 – Ia fiinţă Societatea Filarmonică la iniţiativa lui Ion Heliade Rădulescu şi Ion Câmpineanu

1836 – Societatea Filarmonică cumpără Hanul Câmpinencii pentru a construi clădirea Teatrului Naţional

1840 – Domnitorul Alexandru Ghica aprobă proiectul

1845 – Este ales planul arhitectului vienez Heft; clădirea, construită în stil baroc, va exista până în anul 1944, când va fi bombardată de către nazişti.

1852 – Se deschide Teatrul cel Mare din Bucureşti, primul director fiind Costache Caragiale. Sala de spectacole, cu o capacitate redusă, construită iniţial pentru protipendadă, a fost mărită pentru a cuprinde şi alte categorii de spectatori. Prima reprezentaţie are loc la 31 decembrie 1852 cu piesa „Zoe sau Un amor românesc”.

1853 – Actorul Matei Millo joacă pentru prima oară în Bucureşti piesa „Chiriţa în provincie” de Vasile Alecsandri; acest spectacol reprezintă debutul dramaturgului în repertoriul teatral bucureştean.

1861 – Premiera naţională a piesei „Hamlet” de William Shakespeare.

Începuturile Teatrului Național - Galerie foto

1864 – 1877 Oficializarea Teatrului Naţional

1864 – Teatrul cel Mare devine instituţie publică de cultură când, printr-un decret semnat de primul ministru de atunci, Mihail Kogălniceanu, „s-a hotărât să se ia pe contul statului şi să devină instituţie naţională”.

1867 – Premiera piesei „Răzvan şi Vidra” de Bogdan Petriceicu Hașdeu.

1875 – Alexandru Odobescu, director al teatrului, pune pe frontispiciu numele instituţiei: Teatrul Naţional.

1877 – Din iniţiativa lui Ion Ghica, director al teatrului, Parlamentul promulgă Legea teatrelor, inspirată de regulamentul Comediei Franceze redactat de Napoleon.

În timpul Războiului de Independenţă, teatrul organizează reprezentaţii în folosul soldaţilor răniţi şi pentru întreţinerea spitalelor. În timpul reprezentaţiilor, publicul era ţinut la curent cu evenimentele de pe front.

 

1879 – 1918 Afirmarea dramaturgiei româneşti

1879 – Premiera piesei „O noapte furtunoasă” de Ion Luca Caragiale.

1880 – Încep să fie puse în scenă piesele de rezistenţă din dramaturgia lui Vasile Alecsandri: Despot Vodă, Fântâna Blanduziei, Ovidiu.

1884 – Are loc premiera piesei O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale cu Constantin Nottara (Tipătescu) şi Aristiţa Romanescu (Zoe).
         – Are loc spectacolul Fântâna Blanduziei cu Constantin Nottara în rolul lui Horaţiu şi Aristiţa Romanescu în rolul Getei.

1902 – Are loc premiera piesei Vlaicu Vodă de Alexandru Davila cu Constantin Nottara în rolul titular şi Agatha Bârsescu, societară la Burg Theater din Viena, în rolul doamnei Clara.

1909 – 1910 – Premiera trilogiei lui Barbu Ştefănescu Delavrancea: Apus de soare, Viforul, Luceafărul cu Constantin Nottara, Petre Liciu, Ion Petrescu şi Constanţa Demetriade.

1912 – Premiera piesei Hamlet de William Shakespeare cu Aristide Demetriade în rolul titular; spectacolul are reprezentații până în 1929.

1916 – Premiera piesei Patima Roşie de Mihail Sorbu cu Elvira Popescu și Ion Brezeanu.

1916 – 1918 – În timpul primului război mondial, trupa Teatrului Naţional se refugiază la Iaşi.

1919 – 1944 Perioada interbelică şi cel de-al doilea război mondial

1919 - Primul turneu oficial al Teatrului Naţional Bucureşti în Transilvania şi Banat cu dramele Apus de soare de Barbu Ştefănescu Delavrancea şi Răzvan şi Vidra de Bogdan Petriceicu Hașdeu.

1922 – Premiera piesei Suflete tari de Camil Petrescu; cu Maria Filotti şi George Ciprian

         – Victor Ion Popa debutează la Teatrul Naţional cu drama Ciuta.

1927 – George Calboreanu, Ion Sârbul, Ion Brezeanu şi Sonia Cluceru interpretează în premieră piesa Omul cu mârţoaga de George Ciprian.

1929 – Are loc reprezentaţia dramei Meşterul Manole de Lucian Blaga în regia lui Soare Z. Soare.

1931 – Teatrologul Ion Marin Sadoveanu începe ciclul de conferinţe experimentale însoţite de fragmente dramatice.

1932 – Premiera comediei Titanic Vals de Tudor Muşatescu, cu George Calboreanu, Ion Finteşteanu, Sonia Cluceru şi alţii.

1934 – Doi mari actori, Ion Manolescu şi George Ciprian interpretează alternativ, rolul lui Richard al III-lea din tragedia shakespeareană cu același nume;

         – Debutează pe scena Naţionalului G.M. Zamfirescu cu piesa Idolul şi Ion Anapoda.

1939 – Camil Petrescu, director al Teatrului Naţional, inaugurează o şcoală de regie experimentală. Îngerul a vestit pe Maria de Paul Claudel, regia Ion Sava, cu tânărul actor Emil Botta.

1940 – La Studioul Teatrului Naţional se joacă piesa Capul de răţoi de George Ciprian.

1941 – 1944 Directoratul lui Liviu Rebreanu

– au loc mai multe evenimente teatrale dintre care: Din jale se întrupează Electra de Eugene O’Neill în care George Vraca joacă 3 roluri la 3 vârste diferite; Valeriu Valentineanu, George Vraca şi George Calboreanu au jucat succesiv rolul titular din Hamlet de William Shakespeare, eveniment numit în epocă „Bătălia celor trei Hamleţi”

1942 – Ia fiinţă Muzeul Teatrului Naţional prin strădania lui George Franga.

24 august 1944 – Clădirea Teatrului Naţional din Calea Victoriei este distrusă în timpul bombardamentului de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Teatrul continuă să funcţioneze în sălile: Comedia (Majestic), Studio din Piaţa Amzei, sălile de festivităţi ale liceelor Sfântul Sava şi Matei Basarab, Cercul Militar; după o vreme, rămâne doar cu sălile Comedia şi Studio. Abia după trei decenii, în 1973, va fi inaugurată noua clădire, cea de azi, a TNB.

1944 – 1969 Perioada postbelică

1944 -1948 - Asaltul ideologiei comuniste de tip bolşevic: se impun în teatru autori şi titluri care slujesc direcţia ideologică a partidului: Cetatea de foc de Mihail Davidoglu, Pentru fericirea poporului şi Iarbă rea de Aurel Baranga, Ziua cea mare de Maria Banuş. Totuşi, Teatrul Naţional din Bucureşti nu abdică de la menirea sa şi cultivă mai departe marele repertoriu: Despot Vodă de Vasile Alecsandri în 1945 (scoasă din repertoriu pentru tiradele sale patriotice), Mitică Popescu de Camil Petrescu în 1945; premiera absolută a comediei Ultima oră de Mihail Sebastian cu Ion Finteşteanu, Niky Atanasiu, Marcela Demetriad în 1946; Macbeth de William Shakespeare, regia lui Ion Sava în 1946 cu Marietta Anca şi Emil Botta în distribuţie, Romeo şi Julieta de William Shakespeare în 1948.

1948 – 1973 Centenar Teatrul Național – „I.L. Caragiale”

1948 – 1951 - Trilogia satirică a lui I.L. Caragiale în regia lui Sică Alexandrescu: 1948 – O scrisoare pierdută, 1949 - O noapte furtunoasă, 1951 - D`ale carnavalului cu Alexandru Giugaru, Grigore Vasiliu Birlic, Ion Finteşteanu, Radu Beligan, Elvira Godeanu, Silvia Dumitrescu Timică, Ion Talianu şi alţii.

1952 – Se sărbătoreşte centenarul Teatrului Naţional şi primeşte numele lui Ion Luca Caragiale.

1953 – Premiera piesei Revizorul de Gogol, cu Radu Beligan, Alexandru Giugaru, Grigore Vasiliu Birlic, Marcel Anghelescu în regia lui Sică Alexandrescu; spectacol foarte apreciat în turneul moscovit din 1956.

1956 – Turneul parizian cu O scrisore pierdută de I.L. Caragiale în regia lui Sică Alexandrescu

         – Premiera postbelică a dramei Apus de soare de Barbu Ştefănescu Delavrancea cu George Calboreanu în rolul principal.

1957 – Turneu cu Bădăranii de Carlo Goldoni în regia lui Sică Alexandrescu la Veneţia; din distribuţie au făcut parte: Grigore Vasiliu Birlic, Alexandru Giugaru, Radu Beligan, George Calboreanu, Silvia Dumitrescu Timică, Tantzi Cocea.

1962 – Se sărbătoreşte semicentenarul morţii lui I.L. Caragiale; se reiau comediile în regia lui Sică Alexandrescu cu distribuţiile amintite (rolul lui Zoe este interpretat de Carmen Stănescu) şi are loc o nouă premieră a comediei Conu Leonida faţă cu reacţiunea interpretată în travesti de Grigore Vasiliu Birlic şi Alexandru Giugaru.

1965 – După o absenţă de câteva decenii se reia Vlaicu Vodă de Alexandru Davila cu George Calboreanu în rolul titular

         – Eugène Ionesco la Teatrul Naţional: Regele moare în regia lui Moni Ghelerter; din distribuţie: Aura Buzescu, Ştefan Mihăilescu Brăila, Valeria Gagealov şi Nicolae Brancomir

1967 – Marin Preda debutează la Naţional cu piesa Martin Borman, în regia Soranei Coroamă Stanca

1969 – Se reia în viziunea regizorală inedită a lui Horea Popescu, adaptarea piesei Coana Chiriţa semnată de Tudor Muşatescu şi Horea Popescu; din distribuţie: Draga Olteanu Matei, Eugenia Popovici, Alexandru Giugaru, Dem Rădulescu, Florin Piersic şi alţii.

1971 – Actorul Ion Finteşteanu semnează regia piesei Take, Ianke şi Cadâr în care interpretează şi rolul lui Ianke alături de Alexandru Giugaru şi Marcel Anghelescu.

1969 – 1989 Directoratul Radu Beligan

1973 – 1989 – se inaugurează Teatrul Naţional în noua clădire de la kilometrul 0 al Bucureștiului

20 Decembrie 1973 – deschiderea oficială a noii clădiri cu trei săli de spectacol: Sala Mare, Sala Mică şi Sala Atelier; Proiectul iniţial (1964 - 1973) a fost semnat de arhitecţii Horia Maicu, Romeo Belea, Nicolae Cucu, iar structura de rezistenţă de inginerul Alexandru Cişmigiu. Arhitectura clădirii se înscria în modernismul anilor '60, dar a rămas neterminată la exterior. Forma de "pălărie" care i-a devenit simbol, i-a fost însă fatidică, nefiind pe placul lui Ceaușescu care a cerut, în 1978, după un incendiu la Sala Mare, remodelarea ei, atât la exterior, cât şi la interior.

Sala Mare: Reprezentaţia inaugurală a fost un hibrid: prima parte dintr-o evocare a luptei ilegaliştilor, Simfonia patetică semnată de Aurel Baranga şi ultimele două acte din drama istorică Apus de soare de Delavrancea; la inaugurare a participat familia Ceauşescu, fiind pentru prima şi ultima dată când au fost prezenţi la un spectacol al Teatrului Naţional.

Sala Mică: s-a inaugurat cu două piese puse în scenă de Ion Cojar în două formule de sală diferite: în spaţiul „arenă” s-a reprezentat Năpasta de I.L. Caragiale cu Florin Piersic, Silvia Popovici, Costel Constantin şi alţii şi în spaţiul „italian” Conu` Leonida față cu reacțiunea de I.L. Caragiale cu Raluca Zamfirescu şi Dem Rădulescu.

Sala Atelier: s-a deschis în 1975 cu drama Capul de Mihnea Gheorghiu, regia Letiția Popa.

30 decembrie 1974 / 6 ianuarie 1975 – Premiera absolută a dramei Danton după o jumătate de secol de când Camil Petrescu a scris-o, cu Mircea Albulescu în rolul titular și Radu Beligan în rolul lui Robespierre. Un spectacol monumental semnat de Horea Popescu, a cărui montare nu era posibilă decât pe Scena Mare datorită dotărilor tehnice complexe şi a dimensiunilor mari (adâncime şi lărgime). Scenografia grandioasă a fost creaţia lui Paul Bortnovski. Actorii Comediei Franceze aflați în turneu la București apreciază montarea drept ”una din cele mai copleșitoare realizări teatrale pe care le văzuseră vreodată”.

1975Comedie de modă veche de Alexei Arbuzov, regia Mihai Berechet, cu Carmen Stănescu şi Mihai Fotino, spectacol care s-a jucat timp de 15 ani.

1976Richard al III-lea de William Shakespeare, regia Horea Popescu, cu Radu Beligan în rolul titular.

         – Viața unei femei de Aurel Baranga, regia Aurel Baranga, cu Marcela Rusu

1977Romulus cel Mare de Friedrich Dürenmatt, regia Sanda Manu, cu Radu Beligan, Nicolae Brancomir, Gheorghe Dinică, Mihai Fotino, Simona Bondoc şi alţii.

1978 – O nouă montare a piesei Căruța cu paiațe de Mircea Ştefănescu, regia Mihai Berechet, în care sunt evocate momente de la începuturile teatrului românesc;

         – Fata din Andros de Terenţiu în regia lui Grigore Gonţa; spectacol care s-a bucurat de un deosebit succes în turneele din străinătate;

         – Generoasa fundație de Antonio Buero Vallejo în regia lui Horia Popescu cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Mircea Albulescu, Ilinca Tomoroveanu, Gheorghe Cozorici.

1979A treia țeapă de Marin Sorescu în regia Sandei Manu cu Mircea Albulescu, George Motoi, Adrian Pintea, Florin Piersic şi Amza Pellea;

         – O scrisoare pierdută în regia lui Radu Beligan cu Costel Constantin, Marin Moraru, Mihai Fotino, Dem Rădulescu, Tamara Creţulescu şi alţii.

1980 – Constantin Rauţchi interpretează rolul titular în piesa Hagi Tudose de Delavrancea, în regia lui Ion Cojar;

         – Caligula de Albert Camus în regia lui Horea Popescu, cu Ovidiu Iuliu Moldovan într-o creație actoricească memorabilă, Radu Beligan, Gheorghe Cozorici, Constantin Dinulescu, Silvia Popovici şi alţii.

Noul Teatru Național - Galerie foto

Anii 1980 – O față nouă

După incendiul din noaptea de 16 / 17 august 1978, Sala Mare a fost complet distrusă. Ca urmare, a câştigat teren ideea de a revizui întreaga construcţie.

În anii 1982 - 1984, Prof. Arh. Cezar Lăzărescu (căruia îi este atribuit proiectul de refacere şi extindere, şi nu autorului / grupului iniţial), i-a fost încredinţat proiectul de redesenare a volumetriei şi de reconfigurare a interiorului TNB. Acest proiect a modificat faţadele cu o suprapunere de arce pe verticală, elemente clasicizante, a mărit capacitatea sălii de la 900 la 1.300 de locuri, a construit Sala Amfiteatru (“Liviu Rebreanu”) în locul garderobei şi a intrării oficiale şi a supraetajat corpul Sălii Mari prin adăugarea unor etaje de expoziţie – etajele 3 şi 4 – care au găzduit Galeriile Artexpo, Centrul Naţional al Dansului, Foaierul Tapiseriilor.

Premiere 1980 - 1989 (selectiv):

1981  Filumena Marturano de Eduardo De Filippo, regia Anca Ovanez-Doroșenco

          Coana Chirița de Tudor Mușatescu, regia Horea Popescu

          Ifigenia de Mircea Eliade, regia Ion Cojar

1982 – Act venețian de Camil Petrescu, regia Mihai Berechet

         – Vlaicu Vodă de Alexandru Davila, regia Mihai Berechet

         – Un fluture pe lampă de Paul Everac, regia Horea Popescu

         – Ploșnița de Vladimir Maiakovski, în regia lui Horea Popescu, cu Dem Rădulescu, Coca Andronescu, Simona Bondoc, Gheorghe Dinică, Mihai Fotino, şi alţii.

1983Zbor deasupra unui cuib de cuci de Dale Wasserman, în regia lui Horea Popescu cu Claudiu Bleonţ, Florin Piersic (rol memorabil al carierei sale), Cezara Dafinescu, Olga Delia Mateescu, Gheorghe Cozorici, George Motoi, Emanoil Petruţ, Costel Constantin şi alţii.

         – Titanic vals de Tudor Muşatescu în regia lui Mihai Berechet cu Radu Beligan, Florina Cercel, Constantin Dinulescu, Ileana Stana Ionescu.

1984 – A douăsprezecea noapte de William Shakespeare, regia Anca Ovanez Doroșenco.

         – D-ale Carnavalului de Ion Luca Caragiale, regia Sanda Manu.

1986Jocul ielelor de Camil Petrescu în regia Sandei Manu cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Mircea Albulescu, George Motoi, Tamara Creţulescu, Ilinca Tomoroveanu şi alţii.

1987 – Marea de Edward Bond, regia Horea Popescu.

1988Vassa Jeleznova de Maxim Gorki în regia lui Ion Cojar cu Florina Cercel în rolul titular, Ion Marinescu, George Constantin, Gheorghe Cozorici, Tamara Creţulescu, Olga Delia Mateescu şi alţii.

1989 – Fresca istorică Moștenirea de Titus Popovici în regia lui Horea Popescu şi Mihai Manolescu cu Gheorghe Cozorici, Radu Beligan, Florin Piersic, Ilinca Tomoroveanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Traian Stănescu şi alţii.

Directoratul Andrei Șeban: februarie 1990 - decembrie 1993

1990 – după Revoluția din decembrie 1989 și căderea regimului comunist, este numit director general al teatrului regizorul Andrei Şerban

28 septembrie 1990: în regia lui se pune în scenă O trilogie antică (Sofocle - Electra; Euripide și Seneca – Medeea; Euripide – Troienele). Cu Maia Morgenstern, Costel Constantin, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ilinca Tomoroveanu, Adela Mărculescu, Carmen Galin, Olga Delia Mateescu, Ileana Stana Ionescu, Ioana Bulcă, Claudiu Bleonţ, Leopoldina Bălănuţă, Mircea Rusu, Florina Cercel, Constantin Dinulescu, Carmen Ionescu şi alţii.

Turnee triumfale la Milano, Paris, Lisabona, Sao Paolo, Salzburg, Edinburgh.

„«Trilogia antică», această reînviere bucureşteană a operei care a marcat în lume semnătura unui regizor: Andrei Şerban, fiul rătăcitor ce revenea la locul de origine!" (George Banu)

„…un spectacol care a demonstrat că teatrul înseamnă, dincolo de cuvânt (aşadar, de raţiune şi logică), sentimente şi senzaţii, emoţie în stare pură, trăire totală. Un spectacol care a hotărât destine şi care, mai ales, a «pulverizat» o instituţie, făcând-o apoi să renască." (Alice Georgescu)

„Spectacol-şoc (…) simbolic pentru nevoia de a face şi un alt fel de teatru decât s-a făcut până la Revoluţie". (Mircea Morariu)

Alte spectacole puse în scenă de Andrei Șerban:

1990Cine are nevoie de teatru? de Timberlake Wertenbaker

         – Audiția, spectacol realizat cu cei 20 de tineri actori admiși la concursul organizat pentru întinerirea trupei TNB

1991  – Noaptea Regilor de William Shakespeare cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Maia Morgenstern, Dan Puric, Gheorghe Dinică, Costel Constantin, Carmen Galin şi alţii.

1992 Livada de vișini de Cehov, cu Leopoldina Bălănuţă, Ileana Stana Ionescu, Carmen Galin, Eugenia Maci, Cecilia Bîrbora, Ana Ciontea, Ovidiu Iuliu Moldovan, Adrian Pintea, Dan Puric, Gheorghe Cozorici, Damian Crâșmaru, Claudiu Bleonț.

1991 – Revin din străinătate, pentru a monta spectacole la TNB și regizorii Niky Wolcz (Păsările de Aristofan) și Ivan Helmer (Exilații de James Joyce).

Se pune în scenă versiunea regizorală a lui Robert Wilson a piesei lui Heiner Muller Mașinăria Hamlet, sub îndrumarea lui Ann Christin Rommen.

Alte premiere:

1991Avram Iancu de Lucian Blaga în regia lui Horea Popescu cu Ovidiu Iuliu Moldovan în rolul titular.

         – Cruciada copiilor de Lucian Blaga, regia Laurian Oniga

         – Iona de Marin Sorescu, regia Ioan Ieremia, cu Radu Ițcuș

         – Vrăjitoarele din Salem de Arthur Miller, regia Felix Alexa

1993Părinții teribili de Jean Cocteau. Regia Andreea Vulpe

         – Ghetou de J. Sobol, în regia lui Victor Ioan Frunză cu Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Mircea Diaconu, Cerasela Stan, Ilinca Tomoroveanu, Constantin Dinulescu şi alţii. Premieră pe țară.

Directoratul Fănuș Neagu: 1993 - 1996

Dintre spectacolele care au avut premiera sub directoratul său cităm, selectiv:

1994 Platonov de A.P. Cehov, regia Ivan Helmer

         – Steaua fără nume de Mihail Sebastian, regia Alexa Visarion

         – Feeria Ondine de Jean Giradoux, pusă în scenă de Horea Popescu cu Tania Popa în rolul titular, Adrian Pintea, Marius Bodochi, Mircea Albulescu.

         – Romeo și Julieta de William Shakespeare, în regia lui Beatrice Bleonţ cu Teodora Câmpineanu, George Călin, Claudiu Bleonţ, Silvia Năstase, Constantin Dinulescu şi alţii.

1995 – Anton Pann de Lucian Blaga, regia Dan Micu. Ultimul spectacol de anvergură semnat de regizorul Dan Micu înainte de dispariția sa prematură în 1999.

         – Profesionistul de Dușan Kovacevic, regia Horea Popescu, creație memorabilă a lui Mircea Albulescu

1996Tamerlan cel Mare de Christopher Marlowe, regia Victor Ioan Frunză

Directoratul Ion Cojar: 1996 - ianuarie 2001

1997 – Monodrama Paracliserul de Marin Sorescu este interpretată de Damian Crâşmaru în regia lui Felix Alexa

         – O batistă în Dunăre de D.R. Popescu, în regia lui Ion Cojar, spectacol interpretat de un „sextet” de actrițe: Leopoldina Bălănuță, Mariana Mihuț, Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu Bitănescu, Tamara Crețulescu și Tania Popa.

         – Cabotinul de John Osbourne, regia Alice Barb, cu Mircea Albulescu în rolul titular

         – Regina mamă de Mario Santanelli, regia Gelu Colceag, cu Olga Tudorache

         – Bacantele de Euripide în regia lui Mihai Mănuţiu cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Florina Cercel, Marius Bodochi.

         – Toujours L’amour, un poetic spectacol de dans și pantomimă al cuplului Dan Puric şi Carmen Ungureanu

1998 – Azilul de noapte de Maxim Gorki, regia Ion Cojar

         – Richard II de William Shakespeare, regia Mihai Mănuțiu, cu Marcel Iureș în rolul titular, Oana Pellea, Marius Bodochi, Adrian Titieni.

         – Numele trandafirului, dramatizare după romanul lui Umberto Eco, în regia lui Grigore Gonţa cu Radu Beligan, Mircea Albulescu, George Motoi, Constantin Dinulescu şi alţii, în premieră mondială.

1999 – O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, în regia lui Alexandru Tocilescu cu Ion Lucian, Ştefan Iordache, George Ivaşcu, Magda Catone şi alţii.

         Spectacol distins de UNITER cu Premiul pentru cel mai bun spectacol.

         – Moartea unui comis-voiajor de Arthur Miller, regia Horea Popescu

2000 – Macbett de Eugène Ionesco, regia Beatrice Bleonț

Directoratul Dinu Săraru: 2001 - 2004

Încă din prima lună de directorat se editează o nouă serie a ”Gazetei Teatrului Național” și se reia publicarea unor noi titluri în ”Biblioteca Teatrului Național”.

La 14 decembrie 2001 s-a deschis, după o întrerupere de 23 de ani, Muzeul Teatrului Național, în prezența Primului Ministru Adrian Năstase și a Ministrului Culturii, Acad. Răzvan Theodorescu.

În anul 2002 - An Caragiale – aniversare UNESCO, se împlinesc și 150 de ani de la naşterea lui Caragiale. Printr-o fericită coincidenţă, anul 1852, naşterii lui Caragiale este şi anul naşterii Teatrului cel Mare, din care „se trage” Teatrul Naţional Bucureşti şi cele două aniversări se întrepătrund în mod fericit: piesele „trilogiei satirice” – O scrisoare pierdută, O noapte furtunoasă, D’ale carnavalului – vor cunoaşte, de-a lungul unei singure stagiuni, premiere în noi viziuni regizorale, performanţă fără precedent până atunci. Se pun în scenă: O noapte furtunoasă, în regia lui Felix Alexa (premiera la 9 octombrie 2002, Sala Amfiteatru), D’ale carnavalului, în regia lui Gelu Colceag (premiera la 18 octombrie 2002, Sala Atelier), O scrisoare pierdută, în regia lui Grigore Gonţa (premiera la 17 aprilie 2003, Sala Mare) şi spectacolul Mofturi la Union, pe texte din „Momente şi schiţe” în regia lui Gelu Colceag (premiera la 29 ianuarie 2002, Sala Atelier).

În decembrie 2002 apare Almanahul aniversar al Teatrului Național (150 de ani de la fondarea Teatrului Cel Mare) și, ulterior, albumul bibliofil ”Zidirea Teatrului cel Mare”.

Cei 150, spectacolul Companiei de teatru Passe-partout – D.P. dedicat împlinirii a 150 de ani de la aprinderea luminilor în Teatrul cel Mare, spectacolul regizat de Dan Puric după un scenariu propriu aliniază la rampă, în scenografia Lilianei Cenean și coregrafia Zvetlanei Zotina, o numeroasă echipă de actori tineri.

7 iunie 2003: Clubul Teatrelor Naționale

Prima reuniune internațională a reprezentanților Teatrelor Naționale din țările Europei de Sud-Est, având drept scop constituirea unui Club al Teatrelor Naționale, menit să devină un loc de dialog al culturilor din această zonă. Sunt prezenți la București directori și reprezentanți ai 15 teatre naționale din 10 țări, dramaturgul Kostas Assimacopoulos, președintele Centrului elen de cercetari teatrale de la Atena, dramaturgul bulgar Konstantin Iliev și Spyros Mercouri, președintele Fundației Melina Mercouri. S-a adoptat Statutul de funcționare al clubului, al cărui scop trebuia să fie, potrivit inițiatorilor, încurajarea dialogului și a unei mai bune cunoașteri între teatrele naționale din această regiune a Europei, redefinirea misiunii și statutului teatrelor naționale în contextul geopolitic și istoric actual și identificarea unor forme concrete de cooperare, prin coproducții, schimburi de artiști, turnee, traduceri de texte dramatice etc. Inițiativa nu va mai fi continuată.

2001 – 2004 Premiere (selectiv):

2001 – Tache, Ianke și Cadîr de V.I. Popa în regia lui Grigore Gonţa cu Radu Beligan, Marin Moraru, Gheorghe Dinică – un adevărat ”fenomen spectacular”, piesa se joacă neîntrerupt până în noiembrie 2007!

2002 – Celălalt Cioran spectacol – atelier de Radu Penciulescu şi George Banu după caietele lui Emil Cioran, cu Ovidiu Iuliu Moldovan în rolul principal.

         – Crimă pentru pământ, dramatizare după romanul omonim al lui Dinu Săraru, regia Grigore Gonța, cu Draga Olteanu - Matei, Marin Moraru, Ilinca Tomoroveanu, Costel Constantin, Monica Davidescu ș.a.

2003Ultima oră de Mihail Sebastian, regia Anca Ovanez-Doroșenco. Cu Ilinca Goia, Mircea Albulescu, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Mihai Fotino ș.a.

         – Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, în regia lui Felix Alexa cu Marius Bodochi, Irina Movilă, Monica Davidescu, Dan Puric, Marius Manole, Liviu Lucaci,s.a.

         – Mașinăria Cehov de Matei Vișniec, regia Cristian Ioan

2004 – Apus de soare de Barbu Șt. Delavrancea, în regia cunoscutului regizor de film Dan Pița, cu Costel Constantin (în rolul domnitorului Ștefan cel Mare), Monica Davidescu, Șerban Ionescu, Mihai Niculescu, ș.a.

Celebrele replici ale lui Delavrancea răsună din nou pe scena Teatrului Naţional, în rostirea unei noi şi inspirate generaţii de artişti.

         – Egoistul de Jean Anouilh, regia Radu Beligan, cu Radu Beligan în rolul titular, rol pentru care e desemnat de Guiness Book drept “Cel mai în vârstă actor activ profesionist” (Oldest Active Professional Theatre Actor).

Unul din cele mai longevive și de succes spectacole ale TNB (2004 - 2014).

Directoratul Ion Caramitru: mai 2005 - 5 septembrie 2021

Directoratul lui Ion Caramitru se întinde pe trei mandate de câte 5 ani, fiind cel mai lung, după mandatul lui Radu Beligan. Cel de-al 4-lea mandat, confirmat în vara anului 2021, a fost întrerupt de neașeptata sa dispariție, la 5 septembrie 2021.

2006: Iniţiate cu aproape opt decenii în urmă de Ion Marin Sadoveanu, Conferințele Teatrului Național revin pe scena Sălii Atelier. Prelegerile susținute timp de 15 ani, bilunar, de personalități reprezentative ale vieții culturale, social - politice și științifice pe teme dintre cele mai diverse şi incitante au fost înregistrate live și transpuse ulterior pe DVD-uri însoțite de câte o broșură cu textul transcris al conferinței și al dialogurilor cu publicul.

Între 2011 - 2018: Ion Caramitru girează și reușește să ducă la bun sfîrșit proiectul de reabilitare a clădirii TNB: ”Stabilitatea și siguranța în exploatare, optimizare funcțională, tehnologică și organizatorică a ansamblului instituțional Teatrul Național ”I.L. Caragiale” din București”.

2012: 1 noiembrie 2012 – inaugurarea „neoficială” a Sălii Media și inaugurarea noii Galerii de Artă a TNB, cu expoziția de fotografi a Dr. Peter Schubert, Minunatul univers Jugendstil. Lansarea Programului TNB Parateatral – Arte vizuale.

2013: Inaugurarea Sălii Pictura (28 septembrie, cu premiera Micul infern de Mircea Ștefănescu, regia Mircea Cornișteanu, cu Ileana Stana Ionescu / Rodica Popescu - Bitănescu) și redeschiderea Sălilor Studio (11 octombrie - cu premiera Revizorul de N. Gogol, regia Felix Alexa, cu Marius Manole. Mihai Constantin) și Atelier (3 noiembrie, cu premiera Nebun din dragoste de Sam Sheppard, regia Claudiu Goga).

2014: 10 noiembrie 2014: tăierea panglicii de inaugurare a Sălii Mari a TNB

”Directorul General al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Ion Caramitru, a tăiat luni, 10 noiembrie 2014, împreună cu premierul Victor Ponta (totodată ministru interimar al Culturii), panglica de inaugurare a clădirii TNB, la eveniment fiind prezenţi, printre alții, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu şi fostul ministru de Finanţe Sebastian Vlădescu, în mandatul cărora a fost contractat împrumutul pentru renovarea instituţiei, precum şi fostul ministru al Culturii, Kelemen Hunor.”

2015: 18 aprilie 2015 – inaugurarea Sălii Mari cu spectacolul Înșir’te mărgărite regizat de Dan Puric după feeria - poem dramatic a lui Victor Eftimiu.

Romfilatelia, în calitatea sa de promotor al valorilor culturale naționale, dar și de prieten al actorilor români și partener al Teatrului Național din București, a marcat acest moment printr-un nou proiect filatelic intitulat „Un teatru nou, pentru un public nou”, constând în promovarea evenimentului prin intermediul întregului poștal tipărit în zeci de mii de exemplare.

2018: 24 mai 2018 - Inaugurarea noului Amfiteatru de 299 de locuri de pe acoperiș, cel mai spectaculos spațiu de joc în aer liber al Bucureștiului, marchează actul final al complexului proces de reabilitare și refuncționalizare a clădirii TNB.

2012 – Anul Caragiale, 100 de ani de la moartea dramaturgului

”Anul Caragiale a fost marcat la Teatrul Naţional într-un chip viu, modern, deparazitat de orice urmă de festivism. A fost marcat prin mari spectacole. Toate astea însoţite de inaugurarea unor noi săli - Sala Mică şi uluitoarea şi europeana sală Multimedia. E sigur, în opinia mea, că momentul fructului copt e aproape la Naţionalul bucureştean.” Mircea Morariu, Adevărul

5 premiere Caragiale:

- D`ale noastre - un spectacol de teatru - dans, după I.L. Caragiale, de Gigi Căciuleanu

- Scrisoarea după O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, regia Horaţiu Mălăele

- Două loturi de I.L. Caragiale, regia Alexandru Dabija. Cu Gavril Pătru, Marius Manole, Ana Ciontea.

Spectacol prezentat în 2014 în cadrul primei ediții a Festivalului MITEM (Madach International Theatre Meeting), organizat de Teatrul Naţional din Budapesta și în iunie 2017 la Festivalul EuroKontext s.k. de la Bratislava, în sala mare a Teatrului Național Slovac (SND)

- Conul Leonida față cu reacțiunea de Ion Luca Caragiale, regia Silviu Purcărete. Cu Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc.

- Năpasta de Ion Luca Caragiale, regia Radu Afrim. Cu Marius Manole în rolul Ion.

2013 – 2014

1 aprilie 2013 - Implementarea sistemului de vânzare de bilete online!

Decembrie 2013 - Aniversare 40 de ani de Teatru Național la kilometrul 0 (1973 - 2013). Cunoscutul caricaturist Mihai Stănescu a materializat grafic acest eveniment sub semnul shakespearianului TO BE OR NOT TO BE”... Teatrul Naţional!

14 și 15 decembrie 2013 – Zilele ușilor deschise

22 ianuarie 2014: lansarea programului 9G – TNB pentru noua generație de creatori de teatru. Concurs de proiecte inițiat de Teatrul Național, prin Centrul de Cercetare și Creație Teatrală “Ion Sava”. Toate spectacolele din cadrul acestui Program se desfășoară la Sala Mică.

         În 2014 se materializează primele 4 proiecte: ActOrchestra, Distopie. Shakespeare Remix, Ziua în care nu se cumpără nimic, Piesă pentru frate și soră.

         „Proiectul 9G, iniţiat de domnul Ion Caramitru şi echipa sa (…) se dovedeşte a fi de o importanţă majoră în îndeplinirea misiunii de ferment al vieţii teatrale româneşti, de sprijinire şi promovare a tinerelor talente, misiune fundamentală a instituţiei Teatrului Naţional Bucureşti.” Miklos Bacs

         Premiul British Council pentru proiectul 9G – Noua generaţie al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti în cadrul Galei Premiilor UNITER 2015.

2014 - Se inițiază amplul proiect de schimburi culturale între Teatrele Naţionale, “I.L. Caragiale” din Bucureşti şi „Mihai Eminescu” din Chişinău intitulat Teatru românesc la București și Chișinău.

2015 – 2017

28 august - 4 septembrie 2015: Festivalul Internațional de teatru NETA.

         Ediție de o amploare fără precedent a Festivalul NETA, organizată în principal de Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, co-organizatori fiind NETA (New European Theatre Action) - prin programul Europa Creativă şi UNITER. Evenimentul este finanţat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, beneficiază de parteneriatul Centrului Cultural al Muncipiului Bucureşti - ARCUB şi de sprijinul Institutului Cultural Român.

         8 zile de festival, 13 spectacole - premiate şi multi-premiate naţional şi internaţional - din 10 ţări balcanice şi nu numai, o întâlnire culturală de amploare, sub un unic acoperiş, au adus suflul teatrului european la Bucureşti, sub genericul "Teatrul, erou al timpului prezent". Spectacole, premiere absolute, dezbateri, mese rotunde cu critici şi artişti, întâlniri, interviuri, filmări, au avut loc în noile spaţii, complet refăcute ale acestui teatru, renumit pentru tradiţia lui culturală.

25 martie 2015 - Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, una din cele mai vechi şi prestigioase instituţii de cultură din România, a primit, alături de alte importante instituţii şi personalităţi culturale, Decoraţia regală „Nihil Sine Deo”. Ceremonie la Palatul Peleș.

4 februarie 2016, Sala Media a TNB: Lansarea oficială, în România, sub motto-ul ”Shakespeare lives in 2016” (”Shakespeare trăiește în 2016”), a programului de evenimente consacrate comemorării a 400 de ani de la dispariția celui mai important creator al culturii britanice, William Shakespeare. Sub auspiciile Ambasadei britanice și a Consiliului Britanic din București. Desemnarea actorului Ion Caramitru drept Ambasador Shakespeare în cadrul acestui program.

13 martie 2017 – Prințul Charles de Wales vizitează TNB

2018 Anul Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1918

Sunt organizate o serie de evenimente menite să celebreze acest centenar, culminând cu premiera spectacolului Pădurea spânzuraților după Liviu Rebreanu, scenariul și regia Radu Afrim (premiera la 16 decembrie 2018)

Regizorul Radu Afrim, pentru prima oară cu o montare la Sala Mare, propune o dramatizare după romanul lui Liviu Rebreanu pentru a celebra Anul Centenarului.

         "Pădurea spânzuraţilor este un eseu demitizant despre identitatea naţională, capabil să contrabalanseze festivismul care a marcat anul trecut Centenarul, fiind, în acelaşi timp, singurul spectacol monumental viabil pe această temă" (Iulia Popovici, Observator Cultural - Câte ceva despre o Pădure a spânzuraților).

14 octombrie – 14 decembrie 2018, foaierul „Tapiserie” de la etajul 1 al Sălii Mari a TNB, a găzduit succesiv, 3 expoziții tematice, dedicate unor mari actori care au marcat istoria centenară a Teatrului Național: Aristide Demetriade, Ana Luca și Ion Petrescu.

         Expoziții realizate în cadrul proiectului cultural „Pași spre renașterea Muzeului Teatrului Românesc” desfășurat de Asociația Art Conservation Support, în parteneriat cu TNB. Proiectul este finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale în cadrul Programului cultural dedicat Centenarului României (1918 - 2018) și al Primului Război Mondial. În cadrul aceluiași proiect apare si se lansează albumul ”Teatrul Național din București în vreme de război (1916 - 1918)”, autor Vera Molea (istoric de teatru la Muzeul TNB), Editura ACS.

14 decembrie 2018 – Centenar Radu Beligan, expoziție omagială, lansare Album, evocare, videomapping pe fațada TNB

Mai 2019: Un studiu de marketing cu două componente de analiză, realizat de compania de cercetare Novel Research, în perioada 13 mai – 30 octombrie 2019, arată faptul că instituția situată la Km 0 al Bucureștiului se află pe primul loc în topul preferințelor publicului rezident în capitală și nu numai. Studiul s-a desfășurat atât online, cât și off-line.

12 mai 2019 – debutul programului ”Amfiteatru TNB - nopți de vară, sus, pe teatru”

         La final de septembrie 2019, raportul de vară al stagiunii la Amfiteatrul în aer liber al TNB arăta astfel: 95 de nopți de vară, 101 evenimente, 59 spectacole de teatru, 15 concerte, 13 spectacole de dans, 14 filme, 1 premieră semnată de Gigi Căciuleanu special pentru Amfiteatru (On the Roof), 27 de parteneri independenți, 294 de artiști. Peste 22.000 de spectatori.

2020 – Anul în care debutează pandemia

10 martie 2020: Instituirea stării de urgență: În baza prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și în conformitate cu măsurile stabilite de autorități care decurg din aplicarea acestui Decret, sunt suspendate toate spectacolele și manifestările publice desfășurate în incinta Teatrului Național „I.L. Caragiale” București pe toată perioada existenței stării de urgență.

Activitatea TNB s-a mutat în spațiul online:

23 martie 2020 - 21 iunie 2020: Canalul Youtube TNB, interfața video on-line a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, a găzduit transmisii în sistem de streaming live ale Conferințelor TNB (materiale preînregistrate de-a lungul anilor) și ale câtorva dintre spectacolele fixate pe suport video și păstrate în arhiva teatrului.

20 iulie 2020 – Lansarea TNB-TV, primul proiect de televiziune online din teatrul românesc. Transmisii live realizate de echipa Studioului Media, prilejuite de premierele teatrului și de alte evenimente artistice, de proiectele și programele organizate de echipa teatrului și de colaboratorii săi.

         Bilanț final transmisii online conferințe și spectacole: în intervalul 23 martie - 18 iunie 2020 au fost transmise on-line 70 de conferințe din seria Conferințelor TNB (înregistrate în perioada 2006 - 2019), precum și 9 spectacole, cu 29 de difuzări între 24 aprilie și 5 iulie.

15 iunie 2020: s-a redeschis stagiunea estivală în aer liber, la Amfiteatrul de 300 de locuri de pe acoperișul TNB în cadrul programului de mare succes, Amfiteatru, nopți de vară SUS pe teatru (teatru, dans, muzică, film), singurul spațiu în care au putut fi asigurate condițiile de participare a publicului impuse de epidemia de covid. Din 15 iunie până în 27 septembrie, la Amfiteatru TNB au avut loc 78 de spectacole.

2021: Un an marcat, în continuare, de efectele pandemiei, dar și de tragica dispariție, la început de septembrie, a lui Ion Caramitru, cel care a condus timp de 15 ani TNB

6 septembrie 2021 - 2 februarie 2022 – Manager interimar Ioan Onisei

16 septembrie 2021, în fața Sălii Mari a TNB, în prezența Primului Ministru Florin Câțu, a Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, a altor oficiali și a reprezentanților presei are loc ceremonia de dezvelire a însemnelor care vor marca noua denumire a sălii ”Ion Caramitru”.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, cel care a propus schimbarea numelui Sălii Mari în Sala „Ion Caramitru” a precizat cu acest prilej: „Este modul prin care ne asigurăm astăzi că moștenirea culturală lăsată de domnia sa va ajunge la generațiile viitoare”.

Premiere în perioada 2005 – 2021 (selectiv)

2005Chicago, regia Richard Reguant – primul musical la TNB, cu Aurelian Temișan / Ștefan Bănică, Ilinca Goia / Anca Țurcașiu, Monica Davidescu, Ioan Andrei Ionescu, Silviu Biriș.

2006Menajeria de sticlă de Tennessee Williams, regia Cătălina Buzoianu, cu Valeria Seciu

         – Burghezul gentilom de Molière, regia Petrică Ionescu, cu Victor Rebengiuc în rolul titular

2008 – Eduard al III-lea de William Shakespeare, regia Alexandru Tocilescu, cu Ion Caramitru în rolul titular, Simona Bondoc, Daniel Badale, Crina Mureșan, Liviu Lucaci, Mircea Anca, Eusebiu Ștefănescu.

2009 – Lecția de Eugène Ionesco, regia Horațiu Mălăele, cu Horațiu Mălăele, Aylin Cadîr, Natalia Călin

         – Sinucigașul de Nikolai Erdman, regia Felix Alexa, cu Dan Puric, Adela Mărculescu, Costel Constantin, Marius Bodochi.

         – Toți fiii mei de Arthur Miller, regia Ion Caramitru, cu Victor Rebengiuc, Sanda Toma

2010Livada de vișini de Cehov, regia Felix Alexa, cu Maia Morgenstern în rolul Ranevskaia

         – Dineu cu proști de Fr. Veber, regia Ion Caramitru, cu Horațiu Mălăele (Francois), Șerban Ionescu / Ion Caramitru / Mircea Rusu în rolul Pierre. Premiera spectacolului a avut loc în octombrie 2010, acest titlu candidând la un record de longevitate scenică!

         – Avalanșa de T. Kucenoglu, regia Radu Afrim – cu Ilinca Tomoroveanu, Marius Manole, o spectaculoasă scenografe semnată Iuliana Vâlsan. Este primul spectacol montat de Radu Afrim la Teatrul Național „I.L. Caragiale”.

2011Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt, regia Alexander Morfov, scenografia Nikola Toromanov – una din cele mai spectaculoase scenografii realizate pentru scena mare a TNB, cu Maia Morgenstern în rolul principal.

2014 – Hoți de Dea Loher, regia Radu Afrim. La Sala Studio, în configurația de tip arenă.

         – Furtuna de William Shakespeare, regia Alexander Morfov, cu Ion Caramitru în rolul Prospero.

În aprilie 2015 spectacolul participă la a doua ediție a Festivalului internațional de teatru MITEM de la Budapesta. În iulie 2017 spectacolul e prezentat cu supratitrare în limba greacă la prima ediţie internaţională a Festivalului de Teatru în aer liber de la Salonic, Forest Festival NTNG, organizat sub egida Teatrului Naţional al Greciei de Nord (NTNG), la Dassous Theatre (Forest Theatre). În iunie 2018, La invitaţia Beijing People's Art Theatre (Teatrul Arta Poporului din Beijing) spectacolul e prezentat cu mare succes în China.

201520 de ani în Siberia dramatizare de Sorin Misirianțu după Anița Nandriș-Cudla, regia Sorin Misirianțu, cu Amalia Ciolan.

         – Între noi e totul bine de Dorota Maslowska, regia Radu Afrim.

         Spectacol prezentat în turneu la Wroclaw, Polonia - Capitală Culturală Europeană 2016.

2016 – Recviem de Matei Vișniec, regia Alexandru Dabija

         – O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții de Mark Haddon, regia Bobi Pricop

         – Memoria apei de Shelagh Stephenson, regia Erwin Șimsensohn

         – Medeea, mama mea de Ivan Dobcev, regia Margarita Mladenova

         – Luminița de la capătul tunelului de Radu F. Alexandru, regia Mircea Cornișteanu

         – No Man’s land de Denis Tanovic, regia Alexander Morfov

         – Regele Lear de William Shakespeare, regia David Doiashvili, cu Mihai Constantin în rolul titular.

2017Angajare de clovn de Matei Vișniec, regia Ion Caramitru, spectacol conceput pentru sala Studio, în configurație scenă italiană și apoi arenă.

         – Livada de vișini de A.P. Cehov, regia David Doiashvili

           Spectacol prezentat în octombrie 2017 la Festivalul Internațional de Teatru de la Tbilisi, Georgia.

         – Regele moare de Eugène Ionesco, regia Andrei şi Andreea Grosu, cu Mariana Mihuț, Victor Rebengiuc, Ana Ciontea, Richard Bovnovski, Florentina Țilea.

         – Orchestra Titanic de Hristo Boicev, regia Felix Alexa

         – Cursa de șoareci de Agatha Christie, regia Erwin Şimşensohn

2018 – Viforul de Barbu Ştefănescu Delavrancea, regia Alexandru Dabija, cu Marius Manole în rolul principal

         – Romeo și Julieta de William Shakespeare, regia Yuri Kordonsky

         – Papagalul mut – Istorii aproape adevărate despre un spion aproape uitat - piesă în două acte de Nae Caranfil. Regia Nae Caranfil

         – 50 de secunde de Daniel Oltean, regia Eugen Gyemant, cu Diana Dumbravă / Florentina Țilea, Alexandru Voicu, Lucian Iftime, Premiul UNITER pentru Cea mai bună piesă a anului 2017.

         – A fost odată în România – regia și scenariul Dragoș Huluba. Cu Dragoș Huluba, Ileana Olteanu, Eduard Adam, Violeta Huluba.

2019 – Noii infractori de Edna Mazia, regia Ion Caramitru

         – Preșul de Ion Băieșu, regia Mircea Cornișteanu, cu Marius Rizea, Alexandru Bindea / Dorin Andone, Emilia Popescu / Raluca Petra, Monica Davidescu.

         – Neguțătorul din Veneția de William Shakespeare, regia Alexander Morfov, cu Ion Caramitru în rolul Shylock.

         – Trei surori, un scenariu (ne)firesc de liber după Cehov de Radu Afrim, regia Radu Afrim. Cu Raluca Aprodu, Flavia Giurgiu, Natalia Călin, Emilian Oprea, Istvan Teglas, Marius Manole, Irina Movilă, Ada Galeș, Ciprian Nicula.

Spectacol prezentat în 2022 la Festivalul Kontakt de la Torun (Polonia), Centrul Cultural Jordanki.

2020Matilda și groparii de Stela Giurgeanu, regia Mircea Rusu. Sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală Ion Sava, ”Cea mai bună piesă a anului 2018” la concursul UNITER.

        – Jurnal de România. 1989. Spectacol multimedia de teatru documentar de Carmen Lidia Vidu / în stagiunea 2020 - ”Nopți de vară SUS pe teatru”

2021 – Adio, domnule Haffmann de Jean-Philippe Daguerre, regia Felix Alexa

         – Hai, să vorbim despre viață! de Ana Sorina Corneanu, regia Zsuzsanna Kovacs, ”Cea mai bună piesă a anului 2019”, la concursul UNITER. Cu Florentina Țilea.

         – D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, regia Alexandru Dabija

         – Noaptea lui Helver de Ingmar Villqist, regia Matei Lucaci – Grunberg. Cu Amalia Ciolan și Andrei Huțuleac.

Directoratul Mircea Rusu (manager interimar): 4 februarie 2022 - 11 aprilie 2023

7 februarie 2022, Foaier Tapiserie - prima conferință de presă a Managerului interimar Mircea Rusu, care anunță, ca prioritate a mandatului său, invitarea a 10 regizori de notorietate, pentru a monta spectacole la TNB. Pariu câștigat în următoarele două stagiuni.

2022, An aniversar: 170 de ani de la inaugurarea Teatrului cel Mare

În acest an, Teatrul Național „I.L. Caragiale” a realizat un număr record de premiere (14), au avut vernisaje 18 noi expoziții în cadrul programului TNB – Parateatral - Arte vizuale, a fost lansată cea de-a VIII-a ediție a Programului ”9G la TNB”, a început difuzarea seriei de producții proprii ”Podcasturile Teatrului Național București” (difuzate în format video și pe TNB-TV), s-au desfășurat 3 workshopuri sub egida Centrului de Cercetare și Creație Teatrală ”Ion Sava” și s-a derulat la Muzeul TNB, un proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA în cadrul căruia au fost restaurate 38 de bunuri culturale din colecția Muzeului TNB.

Premiere 2022 (selectiv):

Casa de la țară de Donald Margulies, regia Claudiu Goga, cu Maia Morgenstern, Gavril Pătru, Raluca Aprodu, Marius Manole, Marius Bodochi, Cătălina Mihai / Maruca Băieșu

Părinți și copii de Brian Friel, după Turgheniev, regia Vlad Massaci, cu Andrei Huțuleac, Mihai Călin, Alexandru Potocean, Diana Dumbravă, Richard Bovnovski, Emilia Popescu, Crina Semciuc, Vitalia Bichir, Fulvia Folosea

Titanic vals de Tudor Mușatescu, regia Dan Tudor. Cu Dan Puric, Adela Mărculescu, Irina Cojar, Amalia Ciolan, Ionuț Toader

Pescărușul de A.P. Cehov, regia Eugen Jebeleanu, cu Nico Becker, Irina Movilă, Alexandru Potocean, Emilan Oprea, Florentina Țilea, Istvan Teglas, Ciprian Nicula, Richard Bovnoczki, Ada Galeș

Mașinăria. Musicalul, libret de Jason Loewith și Joshua Schmidt, după piesa ”The Adding Machine” de Elmer Rice, regia Alexander Hausvater, cu Ioan Andrei Ionescu, Florentina Țilea / Medeea Marinescu, Natalia Călin / Oana Berbec, Tomi Cristin

         Coproducție cu Asociația Centrul Român pentru Educație Artistică și Socială CREAS

Exil, spectacol de Alexandra Badea ( text și regie)

Cei drepți de Albert Camus, regia Mihai Mănuțiu, cu Marius Manole, Marius Bodochi, Raluca Aprodu, Maia Morgenstern, Mirela Oprișor, Ciprian Nicula

Bolta cerească de Lucy Kirkwood, regia Gelu Colceag. 13 roluri feminine, interpretate cu virtuozitate de actrițele TNB

Creatorul de teatru de Thomas Bernhard, regia Alexandru Dabija, cu Marcel Iureș în rolul titular

Zorro de Margaret Mazzantini, regia Toma Dănilă (one man show cu Ioan Andrei Ionescu) – programul ”Uși deschise pentru toți”

 

Spectacole în cadrul Programului 9G, sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală ”Ion Sava”:

Cel mai bun copil din lume, one-woman-show de și cu actrița Alina Șerban

Pacea eternă de Juan Mayorga, regia Alejandro Duran, scenografia Delia Ghizdăveț

Abuzarea publicului de Peter Handke, regia Andreea Ciocârlan

Directoratul George Călin (manager interimar): 12 aprilie 2023 - prezent

2023 este anul aniversării a 50 de ani de când TNB funcționează în actuala clădire, aniversare desfășurată sub genericul ”50 de ani în inima României”.

20 mai 2023, participarea TNB cu spectacolul Creatorul de teatru de Thomas Bernhard, regia Alexandru Dabija, la Festivalul Internațional Theatre Olympics din Ungaria: reprezentație susținută la Teatrul Moricz Zsigmond din orașul Nyiregyhaza.

Au loc 13 premiere, 2 noi titluri intră în repertoriu în cadrul Programului 9G, iar sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală “Ion Sava” au loc câteva workshop-uri importante și se lansează primul Podcast al CCCT (cu Matei Vișniec):

         2, 3, 4, 5 martie 2023, Sala Media - Lansat în mai 2021, Atelierul de scriere dramatică, coordonat de dramaturgul și scenaristul Mimi Brănescu s-a încheiat cu o serie de 9 spectacole – lectură, sub titlul Primul DRAFT.

         14 - 20 mai 2023, Sala Media – Workshop Alexander Hausvater: Actorul total, creativitate și fantezie, finalizat în 20 mai cu spectacolul - concurs Creativitate și Fantezie.

         14 – 20 iunie 2023, workshop cu tema Practici New Media în contextul artelor performative, susținut de artistul vizual Andrei Cozlac.

         Martie - iulie 2023: atelier de teatru documentar, coordonat de regizorul David Schwartz, cu tema Practicile dezvoltării personale.

        15 septembrie - 15 octombrie 2023 - workshop de regie de teatru condus de regizorul Silviu Purcărete. Tema workshopului: un studio / atelier pe scena II, actul I din piesa “Richard al III-lea” de William Shakespeare.

În foaierele TNB sunt organizate 15 noi expoziții în cadrul Programului TNB - Parateatral - Arte vizuale.

27 martie 2023, de Ziua Mondială a Teatrului - la Muzeul TNB are loc vernisajul ”Expoziției inovative cu bunuri culturale restaurate din colecția Muzeului TNB - Regina Maria la teatru”

Decembrie 2023: Pe canalul său de youtube, deja popularul TNB-TV*, Teatrul Național București difuzează o nouă serie din Podcasturile Teatrului Național București, sub genericul ”50 de ani în inima României”. Invitații lui Marius Bodochi la această serie de podcasturi sunt actori veterani ai scenei TNB, care împărtășesc publicului amintiri de pe scena TNB, căreia i-au dedicat întreaga viață: Cristina Deleanu & Eugen Cristea, Constantin Dinulescu, Rodica Popescu Bitănescu, Olga Delia Mateescu, Tamara Crețulescu, Alexandru Georgescu, Cezara Dafinescu.

Continuă Tururile ghidate ale TNB organizate săptămânal, în luna aprilie 2023 se înregistrează turul cu numărul 1500!

19 ianuarie 2024: Lansarea celei de-a X-a ediții a concursului de proiecte ”TNB pentru 9G” sub auspiciile CCCT ”Ion Sava”

Premiere 2023 – 2024 (selectiv)

Călătoria, un spectacol de Dan Puric, regia Dan Puric. Scenografia Doina Levintza. Coregrafia: Elena Duicu

Repetiție pentru o lume mai bună, dramatizare de Mihai Radu și Ionuț Sociu după romanul omonim de Mihai Radu. Regia Radu Afrim. Scenografie: Irina Moscu. Cu Marius Manole, Mirela Oprișor, Marius Bodochi, Raluca Aprodu, Natalia Călin, Emilian Oprea

Cuvântul progres rostit de mama suna teribil de fals de Matei Vișniec. Regia Botond Nagy. Scenografia: Andreea Săndulescu. Cu Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Aylin Cadîr, Lari Giorgescu, Ada Galeș

Craii de Curtea-Veche, scenariu dramatic după Mateiu I. Caragiale de Dragoș Galgoțiu. Regia și scenografia Dragoș Galgoțiu. Costume Lia Manțoc

Perplex de Marius Von Mayenburg, regia Ștefan Iordănescu. Scenografia și muzica: Dorothea Iordănescu. Cu Medeea Marinescu,Alexandra Sălceanu, Giani Pătru, Petre Ancuța

Casa curată de Sarah Ruhl. Regie, versiune scenică, lighting design, ilustratie muzicală Felix Alexa. Scenografia Ștefan Caragiu. Cu Irina Movilă, Ana Ciontea, Richard Bovnoczki, Lamia Beligan, Sandra Ducuță

Evadare tăcută, dramatizare după Lena Constante de Oana Pellea, regia Oana Pellea. Scenografia Vladimir Turturică. Interpretă Oana Pellea

Secretul familiei Posket de Artur Pinero, regia Dan Tudor. Scenografia Andrada Chiriac. Cu Dan Puric, Monica Davidescu, Irina Cojar, Marius Rizea, Dan Tudor, Fulvia Folosea, Ionuț Toader ș.a.

Tango de Slawomir Mrozek, regia Tompa Gabor, scenografia Andrei Both, costume Angela Balogh-Călin. Cu Rodica Negrea, George Ivașcu, Mihai Constantin, Emilia Popescu, Emilian Oprea

Gertrude de Radu F. Alexandru, regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar, muzica Vasile Șirli. Premieră absolută. Cu Claudiu Bleonț, Mircea Rusu, Marius Manole, Marius Bodochi, Paul Chiribuță, Lari Giorgescu, Alexandru Potocean

Nora de Ibsen, adaptarea și regia Chris Simion - Mercurian (premiera oficială 25 ianuarie 2024), scenografia Maria Miu. Coproducție Teatrul Național „I.L. Caragiale” și Asociația Culturală „Grivița 53”. Cu Irina Movilă, Ioan Andrei Ionescu, Șerban Pavlu, Amalia Ciolan, Mihai Munteniță

Opera de trei parale de Bertolt Brecht, muzica Kurt Weil. Regia Gelu Colceag, decoruri Ștefan Caragiu, costume Liliana Cenean, coregrafia Roxana Colceag

La câțiva oameni distanță de tine de Dan Coman, regia Radu Afrim - este o coproducţie TNB — Centrul Cultural „George Coșbuc" Bistrița (premiera de la Bistrița, iulie 2023). Cu Marius Manole, Natalia Călin, Marius Bodochi, Mirela Oprișor, Flavia Giurgiu, Ștefan Iancu

E vina ta! de Tomi Cristin, regia Tomi Cristin – în cadrul programului ”Uși deschise pentru toți”, text rezultat în urma atelierului de scriere dramatică susținut de Mimi Brănescu. Cu Silviu Mircescu, Monica Davidescu, Tomi Cristin , Cristiana Ioniță, Teodora Calagiu, Andrei Duban, Eduard Adam, s.a.

Amintiri din copilărie, scenariu după Ion Creangă. Cu Vitalie Bichir. În cadrul Programului tnb.edu.

Hedda Gabler de Henrik Ibsen. Regia Thomas Ostermeier (Germania) – care lucrează pentru prima dată într-un teatru din România, cu actori români. În distribuție: Raluca Aprodu, Richard Bovnoczki, Marius Manole, Crina Semciuc, Ana Ciontea, Alexandru Potocean.

Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+
Sunt de acord

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

TNB I. L. Caragiale Logo