Meniu

Achiziții publice

Ordonare

Anunț de participare la licitație publică - Librărie, 26 aprilie

26 Aprilie 2017

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului „Librărie”, în suprafață totală de 144,81 mp, situat în clădirea Teatrului, Corp A1 (123,81 mp la cota -1m și 21,00 mp la cota ±0m), destinat activităţilor de comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate, pentru vizitatorii și personalul Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București. Perioada de închiriere : 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate” (cod CAEN 4761) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro/ro/achizitii-publice Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00. Garanția de participare la licitație este de 2.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 11,50 euro/mp. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, presă și la avizier în data de 26.04.2017. Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 10.05.2017, ora 11:00. Ofertele se vor deschide în data de 10.05.2017, ora 14:00. Rezultatul licitației se va comunica până în data de 26.05.2017. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Anunț Librărie Semnat Caiet Sarcini Librărie - Concatenat Anexa1 Anexa2 Anexa3 FORMULAR nr 1 FORMULAR nr 2  

Citește mai mult >

Anunț servicii de pompieri

20 Aprilie 2017

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli de spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc.), prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere.   Documentație_psi_2017   Sectiunea IV - formulare_pompieri_2017 Clarificare_1 psi

Citește mai mult >

Anunț sisteme de alarmă 2017

20 Aprilie 2017

Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București anunță organizarea achiziției publice, în vederea atribuirii contractului de servicii pentru monitorizarea sistemelor de alarmă aferente clădirilor aflate în administrarea sa, prin publicarea prezentului anunț privind invitația de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere.   Documentație_curenți_slabi_2017   Sectiunea IV - formulare_curenți slabi_2017

Citește mai mult >

Anunț servicii de pază

19 Aprilie 2017

Prin publicarea prezentului anunț, privind invitaţia de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) anunţă organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de „servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea TNB”.   Documentație_servicii_de_pază_2017   Sectiunea IV - formulare_paza_2017   Clarificare_1

Citește mai mult >

Anunț de participare la licitație publică - Cafenea, baruri și terase

27 Februarie 2017

Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului Cafenea, baruri și terase, în suprafață totală maximă de 379,86 mp, situate în interiorul / exteriorul clădirii Teatrului, Corp A1, la cota + 5m, respectiv parter, pentru activităţi de alimentaţie publică pentru vizitatorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Perioada de închiriere: 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Restaurante” (cod CAEN Rev. 1, 5330 / Rev. 2, 5610) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00. Garanția de participare la licitație este de 7.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este descris în caietul de sarcini. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, în presă și la avizier în data de 27.02.2017. Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 13.03.2017, ora 14:30. Ofertele se vor deschide în data de 14.03.2017, ora 11:00.       Rezultatul licitației se va comunica până în data de 24.03.2017. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71 / int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei.                                            Descarcă documentele de mai jos: Anunț Cafenea Semnat CaietDeSarcini Concatenat Anexa1 Anexa2 ANEXA3 Anexa4 Anexa5 Anexa6 Anexa7 FORMULAR nr 1 FORMULAR nr 2  

Citește mai mult >

Anunț de participare la licitație publică - Librărie

27 Februarie 2017

Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului Librărie, în suprafață totală de 123,81 mp, situat în clădirea Teatrului, Corp A1, cota -1m, destinat activităţilor de comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate, pentru vizitatorii și personalul Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Perioada de închiriere : 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate” (cod CAEN 4761) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00. Garanția de participare la licitație este de 2.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 10,00 euro/mp. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media, presă și la avizier în data de 27.02.2017.                                    Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 13.03.2017, ora 14:30. Ofertele se vor deschide în data de 14.03.2017, ora 13:00. Rezultatul licitației se va comunica până în data de 24.03.2017. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Descarcă documentele de mai jos: AnunțLibrărie Semnat CaietDeSarciniLibrărie Concatenat Anexa1 Anexa2 FORMULAR nr 1 FORMULAR nr 2  

Citește mai mult >

Anunț de participare la licitație publică - 27 ianuarie

27 Ianuarie 2017

Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului Club Actori (împreună cu zona bucătărie și anexă), în suprafață totală de 287,59 mp, situat în clădirea Teatrului, Corp B, subsol, pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei pentru personalul și colaboratorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” București. Perioada de închiriere: 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Restaurante” ( cod CAEN Rev. 1, 5330 / Rev. 2, 5610) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurata de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00. Garanția de participare la licitație este de 10.000,00 lei și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 4 euro/mp. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media și la avizier în data de 27.01.2017.                               Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 09.02.2017, ora 14:30. Ofertele se vor deschide în data de 10.02.2017, ora 11:00. Rezultatul licitației se va comunica până în data de 17.02.2017. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Descarcă documentația de mai jos   AnuntBufetDeIncinta27012017 CaietDeSarciniBufetDeIncintaConcatenat27012017 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 FORMULAR nr 1 FORMULAR nr 2 Contract inchiriere model        

Citește mai mult >

Anunț de participare la licitație publică - Bufet

08 Decembrie 2016

  Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului „Club Actori” (împreună cu zona bucătărie și anexă), în suprafață totală de 287,59 mp, situat în clădirea Teatrului, Corp B, subsol, pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei pentru personalul și colaboratorii Teatrului Național „I. L. Caragiale” București. Perioada de închiriere: 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Restaurante” ( cod CAEN Rev. 1, 5330 / Rev. 2, 5610) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Biroul Achiziții Publice, Investiții, Dezvoltare, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00 Garanția de participare la licitație este de 2.000,00 euro (contravaloarea calculată în lei, la cursul BNR din ziua în care se face plata) și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 4 euro/mp. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media și la avizier în data de 08.12.2016. Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 21.12.2016, ora 15:30. Ofertele se vor deschide în data de 22.12.2016, ora 11.00. Rezultatul licitației se va comunica până în data de 28.12.2016. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71/int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei. Ion Caramitru    Manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București Ioan Alemnăriței Șef birou achiziții publice, investiții, dezvoltare   Documentele necesare pot fi descărcate și consultate mai jos Caiet de sarcini Bufet Club Actori - v4 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Contract inchiriere model FORMULAR nr 1 FORMULAR nr 2

Citește mai mult >

Anunț de participare la licitație publică - Club actori 2

03 Noiembrie 2016

Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, licitație publică în vederea închirierii spațiului „Club Actori” (împreună cu zona bucătărie și anexă), în suprafață totală de 287,59 mp, situat în clădirea Teatrului, Corp B, subsol, pentru activităţi de alimentaţie publică şi servicii de preparare şi servire a mesei pentru personalul și colaboratorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Perioada de închiriere: 3 ani, cu posibilitatea prelungirii. Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au ca obiect de activitate “Restaurante” (cod CAEN Rev. 1, 5330 / Rev. 2, 5610) și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire. Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Biroul Achiziții Publice, Investiții, Dezvoltare, etaj 4 sau de pe site-ul www.tnb.ro. Vizitarea spațiilor se poate programa în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00. Garanția de participare la licitație este de 2.000,00 euro (contravaloarea calculată în lei, la cursul BNR din ziua în care se face plata) și se constituie prin virament, în contul RO95TREZ7015005XXX000138 de la Trezoreria sector 1 sau prin scrisoare de garanție bancară. Nivelul minim al chiriei lunare de la care pornește licitația este de 4 euro/mp. Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în media și la avizier în data de 03.11.2016. Ofertele vor fi depuse la Registratura teatrului, până cel târziu în data de 14.11.2016, ora 15:30. Ofertele se vor deschide în data de 15.11.2016, ora 11:00. Rezultatul licitației se va comunica în data de 21.11.2016. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 313.91.71 / int.200 sau la sediul Teatrului. Persoane de contact: dl Alemnăriței Ioan sau dl Nițelea Andrei.   Caiet de sarcini Bufet Club Actori   Ion Caramitru Manager al Teatrului Național „I. L. Caragiale” București   Ioan Alemnăriței Șef birou achiziții publice, investiții, dezvoltare

Citește mai mult >

Licitație servicii de pază

21 Martie 2016

Prin publicarea prezentului anunț, privind invitaţia de participare la depunerea candidaturilor pentru negociere, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) anunţă organizarea achiziției publice pentru atribuirea contractului de „servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea TNB”.   Licitație Servicii Pază

Citește mai mult >
Articole Curente
Browser-ul dumneavoastra nu este de actualitate

Va rugam sa faceti update la unul dintre browserele de mai jos pentru a vizualiza site-ul TNB

Va multumi pentru intelegere! Google ChromeVersiunea 7+ FirefoxVersiunea 4+ Internet ExplorerVersiunea 8+ OperaVersiunea 4+ SafariVersiunea 5+
Sunt de acord

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

TNB I. L. Caragiale Logo